Yungblud – Waiting on the Weekend

Waiting on the Weekend

[Verse 1]
I'm holding out
When I pass your house
I'm waiting on the weekend
I'm waiting on the weekend

[Verse 2]
I contemplate the words
To make you feel safe and sound
Waiting on the weekend
I'm waiting on the weekend

[Verse 3]
Will we ever meet again?
Will you be stood waiting, wait for your train
Tomorrow, waiting on the weekend
Are you waiting on the weekend?
Waiting on the weekend

[Verse 4]
I spend four days messin' 'round in my head
Could she be my lover or is this pretend?
Till then, I'm waiting on the weekend
I'm waiting on the weekend
Waiting on the weekend

[Verse 5]
She always looks so tired, and I don't know why
And all I wanna do is ask
But I just walk by, by
So maybe on the weekend
Maybe we could speak then
I'm waiting on the weekend now
Czekam w weekend

[Wiersz 1]
trzymam się
Kiedy mijam twój dom
czekam w weekend
czekam w weekend

[Wiersz 2]
Kontempluję słowa
Abyś czuł się bezpieczny i zdrowy
Czekam w weekend
czekam w weekend

[Wiersz 3]
Czy kiedykolwiek się jeszcze spotkamy?
Będziesz czekał, czekaj na swój pociąg?
Jutro czekam na weekend
Czekasz w weekend?
Czekam w weekend

[Wiersz 4]
Spędzam cztery dni bawiąc się w głowie
Czy może być moją kochanką, czy to udawanie?
Do tego czasu czekam w weekend
czekam w weekend
Czekam w weekend

[Wiersz 5]
Zawsze wygląda na zmęczoną i nie wiem dlaczego
I wszystko, czego chcę, to zapytać
Ale po prostu przechodzę obok
Więc może w weekend
Może wtedy moglibyśmy porozmawiać
czekam na weekend teraz


Podobni Teksty