Yungblud – The Freak Show

The Freak Show

[Intro]
If I was to die tomorrow
Would you come to my freak show tonight?
(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
4, 3, 2, 1

[Refrain]
I wanna get buzzed on the weekend
Get messed up and depressed with my friends
'Cause I don't need, no, I don't need you
So I'ma take a drug on the weekend
Take myself out of my supressed head
'Cause I don't need, no, I don't need you

[Verse 1]
See, I've been hurt ten times before
I've hurt myself and so much more
They took me to the seventh floor
And threw me right off (Threw me right off)
See, everybody wants to be a little like us
But they don't understand all the things we've done
They will try to change you 'cause they are so afraid of you
But hold on, hold on

[Chorus]
'Cause faux plastic dolls
With their hands and their ribbons
Will strangle us all
And they'll all be forgiven
I refuse to be taken the typical way
So welcome to the freak show
I hope that you find yourself today

[Refrain]
(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
I wanna get buzzed on the weekend
Get messed up and depressed with my friends
'Cause I don't need, no, I don't need you
So I'ma take a drug on the weekend
Take myself out of my suppressed head
'Cause I don't need, no, I don't need you

[Verse 2]
See, I'm asleep but wide awake
I pray the Lord my soul will break
It's right there on the table
So take it off, take it off
See, everybody wants to be a little like them
But they don't understand how it all will end
They will try to break you 'cause they are so ashamed of you
But hold on, hold on

[Chorus]
'Cause faux plastic dolls
With their hands and their ribbons
Will strangle us all
And they'll all be forgiven
I refuse to be taken the typical way
So welcome to the freak show
I hope that you find yourself today

[Bridge]
Times will change
And you might break
But we'll go on, we'll go on, I believe it
We'll go on, we'll go on, I believe it
Times will change
And you might break
But we'll go on, we'll go on, I believe it
We'll go on, we'll go on, I believe it
Times will change (Yeah)
And you might break (I believe it, yeah)
But we'll go on, we'll go on, I believe it
We'll go on, we'll go on, I believe it
Times will change (Yeah)
And you might break (I believe it, yeah)
But we'll go on, we'll go on, I believe it
We'll go on, we'll go on, I believe it
Times will change
And you might break
But we'll go on, we'll go on, I believe it
We'll go on, we'll go on, I believe it
Times will change
And you might break
But we'll go on, we'll go on, I believe it
We'll go on, we'll go on, I believe it

[Outro]
You, I believe it
You
Times will change
And you might break
But I will spend my life believing you
Pokaz dziwaków

[Wstęp]
Gdybym jutro miał umrzeć
Przyjdziesz dziś wieczorem na moje dziwaczne show?
(Tak, tak, tak, tak, tak)
4, 3, 2, 1

[Refren]
Chcę być nakręcony w weekend
Wpadaj w bałagan i depresję z moimi przyjaciółmi
Bo nie potrzebuję, nie, nie potrzebuję ciebie
Więc biorę lek w weekend
Wyrwij się z mojej stłumionej głowy
Bo nie potrzebuję, nie, nie potrzebuję ciebie

[Wiersz 1]
Widzisz, byłem ranny dziesięć razy wcześniej
Zraniłem się i wiele więcej
Zabrali mnie na siódme piętro
I odrzucił mnie (od razu mnie zrzucił)
Widzisz, każdy chce być trochę taki jak my
Ale nie rozumieją wszystkich rzeczy, które zrobiliśmy
Będą próbować cię zmienić, ponieważ tak bardzo się ciebie boją
Ale trzymaj się, trzymaj się

[Chór]
Ponieważ sztuczne plastikowe lalki
Z rękami i wstążkami
Udusi nas wszystkich
I wszystkim zostaną wybaczone
Nie chcę być brany w typowy sposób
Więc witaj na pokazie dziwaków
Mam nadzieję, że dziś się odnajdziesz

[Refren]
(Tak, tak, tak, tak, tak)
(Tak, tak, tak, tak, tak)
Chcę być nakręcony w weekend
Wpadaj w bałagan i depresję z moimi przyjaciółmi
Bo nie potrzebuję, nie, nie potrzebuję ciebie
Więc biorę lek w weekend
Wyrwij się z mojej stłumionej głowy
Bo nie potrzebuję, nie, nie potrzebuję ciebie

[Wiersz 2]
Widzisz, śpię, ale jestem całkowicie rozbudzony
Modlę się do Pana, aby moja dusza pękła
Jest tam na stole
Więc zdejmij to, zdejmij to
Widzisz, każdy chce być trochę taki jak oni
Ale nie rozumieją, jak to wszystko się skończy
Będą próbować cię złamać, ponieważ tak bardzo się za ciebie wstydzą
Ale trzymaj się, trzymaj się

[Chór]
Ponieważ sztuczne plastikowe lalki
Z rękami i wstążkami
Udusi nas wszystkich
I wszystkim zostaną wybaczone
Nie chcę być brany w typowy sposób
Więc witaj na pokazie dziwaków
Mam nadzieję, że dziś się odnajdziesz

[Most]
Czasy się zmienią
I możesz się złamać
Ale pójdziemy dalej, pójdziemy dalej, wierzę w to
Będziemy kontynuować, będziemy kontynuować, wierzę w to
Czasy się zmienią
I możesz się złamać
Ale pójdziemy dalej, pójdziemy dalej, wierzę w to
Będziemy kontynuować, będziemy kontynuować, wierzę w to
Czasy się zmienią (tak)
I możesz się złamać (wierzę w to, tak)
Ale pójdziemy dalej, pójdziemy dalej, wierzę w to
Będziemy kontynuować, będziemy kontynuować, wierzę w to
Czasy się zmienią (tak)
I możesz się złamać (wierzę w to, tak)
Ale pójdziemy dalej, pójdziemy dalej, wierzę w to
Będziemy kontynuować, będziemy kontynuować, wierzę w to
Czasy się zmienią
I możesz się złamać
Ale pójdziemy dalej, pójdziemy dalej, wierzę w to
Będziemy kontynuować, będziemy kontynuować, wierzę w to
Czasy się zmienią
I możesz się złamać
Ale pójdziemy dalej, pójdziemy dalej, wierzę w to
Będziemy kontynuować, będziemy kontynuować, wierzę w to

[Zakończ]
Ty, wierzę w to
Ty
Czasy się zmienią
I możesz się złamać
Ale spędzę życie wierząc ci


Podobni Teksty