Within Temptation & Jacoby Shaddix – The Reckoning

The Reckoning

As cold as stone, they march in darkness
Enslaving the young and killing their fathers
But soon they'll know
The path they've chosen
Has carved their faith in stone

In blood and tears, a thousand times
We'll rise against, we'll always hold the line
Of reckoning

Red tears run down like a river
Don't close your eyes, it won't disappear
No fear you wanna end the pain
Don't let go, don't back down
Hold the line
We'll bring the reckoning
In blood and tears, a thousand times
We'll rise against, we'll always hold the line
Of reckoning

We're all alone, walking in twilight
The night has been long and so many've fallen
Feel no remorse, light will be breaking
Our freedom is worth it all

In blood and tears, a thousand times
We'll rise against, we'll always hold the line
Of reckoning

Red tears run down like a river
Don't close your eyes, it won't disappear
No fear you wanna end the pain
Don't let go, don't back down
Hold the line
We'll bring the reckoning

I see your face, find piece of mind
Between the madness and the sadness and the fire burning
The end of war, the great divine
We'll see the day of reckoning

In blood and tears, a thousand times
We'll rise against, we'll always hold the line
In blood and tears, a thousand times
We'll rise against, we'll always hold the line
Of reckoning
We'll bring the reckoning
In blood and tears, a thousand times
We'll rise against, we'll always hold the line
Of reckoning
Rozrachunek

Zimni jak kamień, maszerują w ciemności
Zniewalanie młodych i zabijanie ich ojców
Ale wkrótce się dowiedzą
Ścieżka, którą wybrali
Wyrzeźbił ich wiarę w kamieniu

We krwi i łzach tysiąc razy
Powstaniemy przeciwko, zawsze utrzymamy linię
Rozrachunku

Czerwone łzy płyną jak rzeka
Nie zamykaj oczu, to nie zniknie
Nie boisz się, że chcesz skończyć z bólem
Nie odpuszczaj, nie wycofuj się
Nie odkładać słuchawki
Przyniesiemy rachunek
We krwi i łzach tysiąc razy
Powstaniemy przeciwko, zawsze utrzymamy linię
Rozrachunku

Jesteśmy sami, idziemy o zmierzchu
Noc była długa i tak wielu upadło
Nie czuj wyrzutów sumienia, światło będzie pękać
Nasza wolność jest tego warta

We krwi i łzach tysiąc razy
Powstaniemy przeciwko, zawsze utrzymamy linię
Rozrachunku

Czerwone łzy płyną jak rzeka
Nie zamykaj oczu, to nie zniknie
Nie boisz się, że chcesz skończyć z bólem
Nie odpuszczaj, nie wycofuj się
Nie odkładać słuchawki
Przyniesiemy rachunek

Widzę twoją twarz, znajduję kawałek umysłu
Między szaleństwem a smutkiem i płonącym ogniem
Koniec wojny, wielka boska
Zobaczymy dzień rozrachunku

We krwi i łzach tysiąc razy
Powstaniemy przeciwko, zawsze utrzymamy linię
We krwi i łzach tysiąc razy
Powstaniemy przeciwko, zawsze utrzymamy linię
Rozrachunku
Przyniesiemy rachunek
We krwi i łzach tysiąc razy
Powstaniemy przeciwko, zawsze utrzymamy linię
Rozrachunku


Podobni Teksty