Within Temptation – Endless War

Endless War

[Chorus]
You're fighting an endless war
Hunting a miracle
And when you reach out for stars
They just cut you down

[Verse 1]
Looking through the glass, cannot recognise the ghost that you are seeing
Every step you take on the burning sand slowly sinking deeper
All the memories remain all the pain from your broken home
And the walls ’round your heart grew so strong, you can't let go

[Pre-Chorus]
You keep crawling on
Don't wanna let it go
So you keep holding on
To feel whole

[Chorus]
’Cause you're fighting an endless war
Hunting a miracle
And when you reach out for the stars
They just cut you down
'Cause you're fighting an endless war
Hunting a miracle
Is it worth dying for?
Or are you blinded by, blinded by it all?

[Verse 2]
Here they come again, hear them whispering when your heart is bleeding
Like a symphony playing on repeat, unravelling your feelings
All the memories remain all the strain, you feel broken up
And the weight that you feel pulls you down, you can't let go

[Pre-Chorus]
You keep crawling on
Don't wanna let it go
So you keep holding on
To feel whole

[Chorus]
'Cause you're fighting an endless war
Hunting a miracle
And when you reach out for the stars
They just cut you down
’Cause you’re fighting an endless war
Hunting a miracle
Is it worth dying for?
Or are you blinded by, blinded by it all?

[Outro]
It's an endless war
But then they cut you down, they cut you down once more
Don’t let them cut you down, cut you down once more
Niekończąca się wojna

[Chór]
Walczysz z niekończącą się wojną
Polowanie na cud
A kiedy sięgasz po gwiazdy
Po prostu cię wycięli

[Wiersz 1]
Patrząc przez szkło, nie możesz rozpoznać ducha, którego widzisz
Z każdym krokiem na płonącym piasku powoli zapadającym się coraz głębiej
Wszystkie wspomnienia pozostają całym bólem z twojego rozbitego domu
A ściany wokół twojego serca stały się tak silne, że nie możesz odpuścić

[Wstępny refren]
Ciągle się czołgasz
Nie chcę tego odpuścić
Więc trzymaj się dalej
Czuć się całością

[Chór]
Bo walczysz z niekończącą się wojną
Polowanie na cud
A kiedy sięgasz gwiazd
Po prostu cię wycięli
Bo walczysz z niekończącą się wojną
Polowanie na cud
Czy warto umrzeć?
A może jesteś zaślepiony, zaślepiony przez to wszystko?

[Wiersz 2]
Znowu przychodzą, słyszę ich szepty, gdy twoje serce krwawi
Jak symfonia grająca w kółko, rozplątująca twoje uczucia
Wszystkie wspomnienia pozostają całym napięciem, czujesz się rozbity
A ciężar, który czujesz, ciągnie Cię w dół, nie możesz odpuścić

[Wstępny refren]
Ciągle się czołgasz
Nie chcę tego odpuścić
Więc trzymaj się dalej
Czuć się całością

[Chór]
Bo walczysz z niekończącą się wojną
Polowanie na cud
A kiedy sięgasz gwiazd
Po prostu cię wycięli
Bo walczysz z niekończącą się wojną
Polowanie na cud
Czy warto umrzeć?
A może jesteś zaślepiony, przez to wszystko zaślepiony?

[Zakończ]
To niekończąca się wojna
Ale potem cię odcięli, odcięli cię jeszcze raz
Nie pozwól im cię ściąć, ściąć cię jeszcze raz


Podobni Teksty