Wind Rose – There and Back Again

There and Back Again

[Verse 1]
A tale can start in many ways
From the forest calm, a campfire glows
In the silent night of rain and cold
A wanderer tells a story

[Verse 2]
Fiery jaws and sharpened teeth
A warden made of evil kind
With his cold blood and hardened scales
He stared at me face to face

[Hook 1]
"A Journey There and Back Again"
That’s what is told in Hobbit’s tales
Indelible black on paper white
This venture won’t be forgotten

[Verse 3]
Those were not his final rhymes
That story of a burglar far from home
From the silent shire he came along
With a fellowship of dwarves

[Pre-Chorus 1]
For the dwarves we have come from far abroad
Curses veil the halls
Rain of fire in the dark cancels the night
Rise or fall it’s your own fate

[Chorus]
Keep the ring, face the fear
Hold the tears that home is far away
Live the pages of a story and you’ll never die
The green hills flourish
In a land that calls from far away
Turn your sight to the horizon
When the morn shines again

[Verse 4]
Many days and many nights
Awake beside the campfire’s glow
With the hope of seeing the morning light
And finally your destination

[Hook 2]
"A Journey There and Back Again"
That’s what is told in Hobbit’s tales
Instill bravery in the youngest hearts
Destroying their desperation

[Pre-Chorus 2]
For the dwarves we have come from far abroad
To the throne of our ancestry
We’re marching on
Straight, on and on

[Bridge]
Earth is calling
Down through the mountains
Like a stream to the valley
Gathers us all
The green hills flourish
Even stars shine forth anew
The last hope for a new world
Strong will rise

[Chorus]
Keep the ring, face the fear
Hold the tears that home is far away
Live the pages of a story and you’ll never die
The green hills flourish
In a land that calls from far away
Turn your sight to the horizon
When the morn shines again
Tam i z powrotem

[Wiersz 1]
Opowieść może zacząć się na wiele sposobów
Od leśnej ciszy płonie ognisko
W cichą noc deszczu i zimna
Wędrowiec opowiada historię

[Wiersz 2]
Ogniste szczęki i zaostrzone zęby
Strażnik ze złego gatunku
Z jego zimną krwią i stwardniałymi łuskami
Patrzył na mnie twarzą w twarz

[Hak 1]
„Podróż tam iz powrotem”
Tak opowiadają opowieści Hobbita
Nieusuwalna czerń na białym papierze
To przedsięwzięcie nie zostanie zapomniane

[Wiersz 3]
To nie były jego ostatnie rymy
Ta historia włamywacza z dala od domu
Przybył z cichego hrabstwa
Ze wspólnotą krasnoludów

[Pre-Ref 1]
Dla krasnoludów przybyliśmy z daleka
Przekleństwa zasłaniają sale
Deszcz ognia w ciemności anuluje noc
Powstanie lub upadek to twój własny los

[Chór]
Zatrzymaj pierścionek, zmierz się ze strachem
Trzymaj łzy, że dom jest daleko
Żyj stronami historii, a nigdy nie umrzesz
Rozkwitają zielone wzgórza
W krainie, która woła z daleka
Skieruj swój wzrok na horyzont
Kiedy poranek znów zaświeci

[Wiersz 4]
Wiele dni i wiele nocy
Obudź się przy blasku ogniska
Z nadzieją ujrzenia porannego światła
I wreszcie miejsce docelowe

[Hak 2]
„Podróż tam iz powrotem”
Tak opowiadają opowieści Hobbita
Zaszczep odwagę w najmłodszych sercach
Niszcząc ich desperację

[Pre-Ref 2]
Dla krasnoludów przybyliśmy z daleka”
Do tronu naszych przodków
Maszerujemy dalej
Prosto, dalej i dalej

[Most]
Ziemia woła
W dół przez góry
Jak strumień do doliny
Zbiera nas wszystkich
Rozkwitają zielone wzgórza
Nawet gwiazdy lśnią na nowo
Ostatnia nadzieja na nowy świat
Silny wzrośnie

[Chór]
Zatrzymaj pierścionek, zmierz się ze strachem
Trzymaj łzy, że dom jest daleko
Żyj stronami historii, a nigdy nie umrzesz
Rozkwitają zielone wzgórza
W krainie, która woła z daleka
Skieruj swój wzrok na horyzont
Kiedy poranek znów zaświeci


Podobni Teksty