Wind Rose – The King Under the Mountain

The King Under the Mountain

[Intro]
Hail the king under the mountain
Hey, la-hey, la-hey, lai-ha; hey, la-hey, la-ha
A new king arises
To reclaim his deathless throne
Hey, la-hey, la-hey, lai-ha; hey, la-hey, la-ha

[Verse 1]
The world is grey, the mountains old
Nowhere’s home, no stars above us all
Dark is the chasm of time
Where all are drowned

[Verse 2]
No gold ores, no hammers fall
Nowhere are chants, sung by Durin’s folk
Shades haunt and hover in the night (the night)
In Khazad-dum

[Pre-Chorus]
Sons of Aulë, answer to my call
Bring back the shining to the frozen halls
Blow the warhorns, let them be heard
Light the forge abandoned to the mold
Sons of Durin, answer to my call
Bring back the shining to the frozen halls
Blow the warhorns, let them be heard
Raise your hammers and

[Chorus]
Hail the king under the mountain
Hey, la-hey, la-hey, lai-ha; hey, la-hey, la-ha
A new king arises
To reclaim his deathless throne
Hey, la-hey, la-hey, lai-ha; hey, la-hey, la-ha

[Verse 3]
Far is the age, empty is the throne
Dark the morn
No lanterns burn in the halls (the halls)
Ashes and bones of our kind
Upon his cairn made of stone

[Bridge]
The fallen reign of the dwarves
Glows like embers under the stone
Buried and may be forgotten
But still burning on

[Bridge]
The fallen reign of the dwarves
Glows like embers under the stone
Buried and may be forgotten
But still burning on

[Chorus]
Hail the king under the mountain
Hey, la-hey, la-hey, lai-ha; hey, la-hey, la-ha
A new king arises
To reclaim his deathless throne
Hey, la-hey, la-hey, lai-ha; hey, la-hey, la-ha

[Reprise]
A new king arises
To reclaim his deathless throne
Hey, la-hey, la-hey, lai-ha; hey, la-hey, la-ha

[Outro]
Buried and may be forgotten
But still burning on
Król pod górą

[Wstęp]
Witaj królu pod górą
Hej, la-hej, la-hej, lai-ha; hej, la-hej, la-ha
Powstaje nowy król
Aby odzyskać swój nieśmiertelny tron
Hej, la-hej, la-hej, lai-ha; hej, la-hej, la-ha

[Wiersz 1]
Świat jest szary, góry stare
Nigdzie nie ma domu, żadnych gwiazd nad nami wszystkimi
Ciemność to przepaść czasu
Gdzie wszyscy utonęli

[Wiersz 2]
Żadnych rud złota, żadnych młotów nie spada
Nigdzie nie ma pieśni śpiewanych przez lud Durina
Cienie nawiedzają i unoszą się w nocy (w nocy)
W Khazad-dum

[Wstępny refren]
Synowie Aule, odpowiedzcie na moje wezwanie
Przywróć blask zamarzniętym korytarzom
Dmuchnijcie w rogi bojowe, niech zostaną usłyszane!
Rozpal kuźnię porzuconą dla formy
Synowie Durina, odpowiedzcie na moje wezwanie
Przywróć blask zamarzniętym korytarzom
Dmuchnijcie w rogi bojowe, niech zostaną usłyszane!
Podnieś młoty i

[Chór]
Witaj królu pod górą
Hej, la-hej, la-hej, lai-ha; hej, la-hej, la-ha
Powstaje nowy król
Aby odzyskać swój nieśmiertelny tron
Hej, la-hej, la-hej, lai-ha; hej, la-hej, la-ha

[Wiersz 3]
Odległy wiek, pusty tron!
Ciemny poranek
Na korytarzach nie palą się latarnie (sale)
Prochy i kości naszego gatunku
Na jego kopcu z kamienia,

[Most]
Upadłe panowanie krasnoludów
Świeci się jak żar pod kamieniem
Pochowany i może zostać zapomniany
Ale wciąż płonie

[Most]
Upadłe panowanie krasnoludów
Świeci się jak żar pod kamieniem
Pochowany i może zostać zapomniany
Ale wciąż płonie

[Chór]
Witaj królu pod górą
Hej, la-hej, la-hej, lai-ha; hej, la-hej, la-ha
Powstaje nowy król
Aby odzyskać swój nieśmiertelny tron
Hej, la-hej, la-hej, lai-ha; hej, la-hej, la-ha

[Potrącenie od dochodu]
Powstaje nowy król
Aby odzyskać swój nieśmiertelny tron
Hej, la-hej, la-hej, lai-ha; hej, la-hej, la-ha

[Zakończ]
Pochowany i może zostać zapomniany
Ale wciąż płonie


Podobni Teksty