Wind Rose – The Art of War

The Art of War

[Verse 1]
Skies are rumbling o’er the crown
The art of war is bound to my fate
Upon the battlefield I see the passage of my time
And like the wounds, it’s fading away

[Chorus]
On and on, on and on
Goes the art of war that leads the way
On and on, on and on
‘Til my life has slipped away
Keeper of the mountain
I will leave this world with a cry that says
On and on, on and on
‘Til my enemies are gone (hey)

[Chorus]
On and on, on and on
Goes the art of war that leads the way
On and on, on and on
‘Til my life has slipped away
Keeper of the mountain
I will leave this world with a cry that says
On and on, on and on
‘Til my enemies are gone (hey)

[Verse 2]
Blood of brothers upon my sword
A sign from the past of ancient betrayals
Death and supremacy decide our right to live or die
Turn your back on fate and write your own story

[Chorus]
On and on, on and on
Goes the art of war that leads the way
On and on, on and on
‘Til my life has slipped away
Keeper of the mountain
I will leave this world with a cry that says
On and on, on and on
‘Til my enemies are gone (hey)

[Chorus]
On and on, on and on
Goes the art of war that leads the way
On and on, on and on
‘Til my life has slipped away
Keeper of the mountain
I will leave this world with a cry that says
On and on, on and on
‘Til my enemies are gone (hey)

[Bridge 1]
On and on, hai, hai, hai
On and on, the art of war (hai, hai, hai)
On and on, hai, hai, hai
On and on, hai, hai, hai, hai, haaaaa

[Bridge 2]
On and on, hai, hai, hai
On and on, we’ll break the fear (hai, hai, hai)
On and on, fighting beside all the brothers of war (on and on)
On and on, hai, hai, hai
On and on, we’ll break the fear (hai, hai, hai)
On and on, fighting beside all the brothers of war (on and on)

[Chorus]
On and on, on and on
Goes the art of war that leads the way
On and on, on and on
‘Til my life has slipped away
Keeper of the mountain
I will leave this world with a cry that says
On and on, on and on
‘Til my enemies are gone (hey)

[Chorus]
On and on, on and on
Goes the art of war that leads the way
On and on, on and on
‘Til my life has slipped away
Keeper of the mountain
I will leave this world with a cry that says
On and on, on and on
‘Til my enemies are gone (hey)

[Outro]
‘Til my enemies are gone (hey)
Sztuka wojny

[Wiersz 1]
Niebo dudni nad koroną
Sztuka wojny jest związana z moim losem
Na polu bitwy widzę upływ mojego czasu
I jak rany zanika

[Chór]
W kółko, w kółko, w kółko
Idzie sztuka wojny, która wiedzie
W kółko, w kółko, w kółko
„Dopóki moje życie wymknie się”
Strażnik góry
Opuszczę ten świat z płaczem, który mówi
W kółko, w kółko, w kółko
Dopóki moi wrogowie nie znikną (hej)

[Chór]
W kółko, w kółko, w kółko
Idzie sztuka wojny, która wiedzie
W kółko, w kółko, w kółko
„Dopóki moje życie wymknie się”
Strażnik góry
Opuszczę ten świat z płaczem, który mówi
W kółko, w kółko, w kółko
Dopóki moi wrogowie nie znikną (hej)

[Wiersz 2]
Krew braci na moim mieczu
Znak z przeszłości starożytnych zdrad
Śmierć i supremacja decydują o naszym prawie do życia lub śmierci
Odwróć się od losu i napisz własną historię

[Chór]
W kółko, w kółko, w kółko
Idzie sztuka wojny, która wiedzie
W kółko, w kółko, w kółko
„Dopóki moje życie wymknie się”
Strażnik góry
Opuszczę ten świat z płaczem, który mówi
W kółko, w kółko, w kółko
Dopóki moi wrogowie nie znikną (hej)

[Chór]
W kółko, w kółko, w kółko
Idzie sztuka wojny, która wiedzie
W kółko, w kółko, w kółko
„Dopóki moje życie wymknie się”
Strażnik góry
Opuszczę ten świat z płaczem, który mówi
W kółko, w kółko, w kółko
Dopóki moi wrogowie nie znikną (hej)

[Most 1]
I dalej, hai, hai, hai
Ciągle sztuka wojny (hai, hai, hai)
I dalej, hai, hai, hai
I dalej, hai, hai, hai, hai, haaaaa

[Most 2]
I dalej, hai, hai, hai
Ciągle przełamiemy strach (hai, hai, hai)
Wciąż i dalej, walcząc u boku wszystkich braci wojny (bez przerwy)
I dalej, hai, hai, hai
Ciągle przełamiemy strach (hai, hai, hai)
Wciąż i dalej, walcząc u boku wszystkich braci wojny (bez przerwy)

[Chór]
W kółko, w kółko, w kółko
Idzie sztuka wojny, która wiedzie
W kółko, w kółko, w kółko
„Dopóki moje życie wymknie się”
Strażnik góry
Opuszczę ten świat z płaczem, który mówi
W kółko, w kółko, w kółko
Dopóki moi wrogowie nie znikną (hej)

[Chór]
W kółko, w kółko, w kółko
Idzie sztuka wojny, która wiedzie
W kółko, w kółko, w kółko
„Dopóki moje życie wymknie się”
Strażnik góry
Opuszczę ten świat z płaczem, który mówi
W kółko, w kółko, w kółko
Dopóki moi wrogowie nie znikną (hej)

[Zakończ]
Dopóki moi wrogowie nie znikną (hej)


Podobni Teksty