Wind Rose – Diggy Diggy Hole

Diggy Diggy Hole

[Verse 1]
Brothers of the mine rejoice!
(Swing, swing, swing with me!)
Raise your pick and raise your voice!
(Sing, sing, sing with me!)
Down and down into the deep
Who knows what we'll find beneath?
Diamonds, rubies, gold, and more
Hidden in the mountain store

[Pre-Chorus 1]
Born underground
Suckled from a teat of stone
Raised in the dark
The safety of our mountain home
Skin made of iron
Steel in our bones
To dig and dig makes us free
Come on, brothers, sing with me!

[Chorus]
I am a dwarf and I'm digging a hole
Diggy diggy hole, diggy diggy hole
I am a dwarf and I'm digging a hole
Diggy diggy hole, digging a hole

[Verse 2]
The sunlight will not reach this low
(Deep, deep in the mine)
Never seen the blue moon glow
(Dwarves won't fly so high)
Fill a glass and down some mead
Stuff your bellies at the feast!
Stumble home and fall asleep
Dreaming in our mountain keep

[Pre-Chorus 2]
Born underground
Grown inside a rocky womb
The Earth is our cradle
The mountain shall become our tomb
Face us on the battlefield
You will meet your doom
We do not fear what lies beneath
We can never dig too deep

[Chorus]
I am a dwarf and I'm digging a hole
Diggy diggy hole, diggy diggy hole
I am a dwarf and I'm digging a hole
Diggy diggy hole, digging a hole

[Chorus]
I am a dwarf and I'm digging a hole
Diggy diggy hole, diggy diggy hole
I am a dwarf and I'm digging a hole
Diggy diggy hole, digging a hole

[Instrumental]

[Pre-Chorus 1]
Born underground
Suckled from a teat of stone
Raised in the dark
The safety of our mountain home
Skin made of iron
Steel in our bones
To dig and dig makes us free
Come on, brothers, sing with me!

[Chorus]
I am a dwarf and I'm digging a hole
Diggy diggy hole, diggy diggy hole
I am a dwarf and I'm digging a hole
Diggy diggy hole, digging a hole

[Chorus]
I am a dwarf and I'm digging a hole
Diggy diggy hole, diggy diggy hole
I am a dwarf and I'm digging a hole
Diggy diggy hole, digging a hole
Kopać Kopać Otwór

[Wiersz 1]
Radujcie się bracia z kopalni!
(bujaj się, huśtaj się, huśtaj się ze mną!)
Podnieś swój wybór i podnieś głos!
(Śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj ze mną!)
W dół i w dół w głębiny
Kto wie, co znajdziemy pod spodem?
Diamenty, rubiny, złoto i nie tylko
Ukryty w sklepie górskim

[Pre-Ref 1]
Urodzony pod ziemią
Wysysane ze smoczka z kamienia
Wychowany w ciemności
Bezpieczeństwo naszego górskiego domu
Skóra wykonana z żelaza
Stal w naszych kościach
Kopanie i kopanie czyni nas wolnymi
Chodźcie bracia, śpiewajcie ze mną!

[Chór]
Jestem krasnoludkiem i kopię dziurę
Wykopana wykopana dziura, wykopana wykopana dziura
Jestem krasnoludkiem i kopię dziurę
Kopać wykopać dziurę, kopać dziurę

[Wiersz 2]
Światło słoneczne nie osiągnie tak niskiego poziomu
(Głęboko, głęboko w kopalni)
Nigdy nie widziałem niebieskiego blasku księżyca
(Krasnoludy nie będą latać tak wysoko)
Napełnij szklankę i wypij trochę miodu
Wypchaj brzuchy na uczcie!
Potykaj się do domu i zasypiaj
Śniąc w naszej górskiej twierdzy

[Pre-Ref 2]
Urodzony pod ziemią
Uprawiane w skalistej macicy
Ziemia jest naszą kołyską
Góra stanie się naszym grobem
Zmierz się z nami na polu bitwy
Spotkasz swój los
Nie boimy się tego, co kryje się pod spodem
Nigdy nie możemy kopać zbyt głęboko

[Chór]
Jestem krasnoludkiem i kopię dziurę
Wykopana wykopana dziura, wykopana wykopana dziura
Jestem krasnoludkiem i kopię dziurę
Wykopać dziurę, kopać dziurę

[Chór]
Jestem krasnoludkiem i kopię dziurę
Wykopana wykopana dziura, wykopana wykopana dziura
Jestem krasnoludkiem i kopię dziurę
Kopać wykopać dziurę, kopać dziurę

[Instrumentalny]

[Pre-Ref 1]
Urodzony pod ziemią
Wysysane ze smoczka z kamienia
Wychowany w ciemności
Bezpieczeństwo naszego górskiego domu
Skóra wykonana z żelaza
Stal w naszych kościach
Kopanie i kopanie czyni nas wolnymi
Chodźcie bracia, śpiewajcie ze mną!

[Chór]
Jestem krasnoludkiem i kopię dziurę
Wykopana wykopana dziura, wykopana wykopana dziura
Jestem krasnoludkiem i kopię dziurę
Wykopać dziurę, kopać dziurę

[Chór]
Jestem krasnoludkiem i kopię dziurę
Wykopana wykopana dziura, wykopana wykopana dziura
Jestem krasnoludkiem i kopię dziurę
Kopać wykopać dziurę, kopać dziurę


Podobni Teksty