Warkings – The Last Battle

The Last Battle

Our kingdom, our duty
From freedom to the death
No mercy, no prisoners
This is where they die

Our kingdom, our duty
From freedom to the death
No mercy, no prisoners
This is where they die

This is my final war, where I feel alive
Brothers side by side, give no mercy
This is the final call, there is no return
Blood is on my hands, death and glory

War!
War!
War!

Here we fight alone
Rising from the darkness
Where we were born
Fight to live
We will give our blood
For the honor of our gods
For the gods

This is the final stand, no one will return
We will make them pay, let them die here
This is the final day, we will give our blood
Retreat is nothing we have ever heard of

War!
War!
War!

Here we fight alone
Rising from the darkness
Where we were born
Fight to live
We will give our blood
For the honor of our gods
For the gods

Our kingdom - war!
Our duty - war!
For freedom - war!
To the death

Here we fight alone
Rising from the darkness
Where we were born
Fight to live
We will give our blood
For the honor of our gods
For the gods
Ostatnia bitwa

Nasze królestwo, nasz obowiązek
Od wolności do śmierci
Bez litości, bez więźniów
Tu umierają

Nasze królestwo, nasz obowiązek
Od wolności do śmierci
Bez litości, bez więźniów
Tu umierają

To moja ostatnia wojna, w której czuję, że żyję
Bracia obok siebie, nie dawajcie litości
To jest ostatnie wezwanie, nie ma powrotu
Krew jest na moich rękach, śmierć i chwała

Wojna!
Wojna!
Wojna!

Tutaj walczymy sami
Wznosząc się z ciemności
Gdzie się urodziliśmy
Walcz o życie
Oddamy naszą krew
Na cześć naszych bogów
Dla bogów

To ostatnia rozgrywka, nikt nie wróci
Zmusimy ich do zapłaty, niech tu umrą
To jest ostatni dzień, oddamy naszą krew
Rekolekcje to nic, o czym nigdy nie słyszeliśmy

Wojna!
Wojna!
Wojna!

Tutaj walczymy sami
Wznosząc się z ciemności
Gdzie się urodziliśmy
Walcz o życie
Oddamy naszą krew
Na cześć naszych bogów
Dla bogów

Nasze królestwo - wojna!
Nasz obowiązek - wojna!
O wolność - wojna!
Do śmierci

Tutaj walczymy sami
Wznosząc się z ciemności
Gdzie się urodziliśmy
Walcz o życie
Oddamy naszą krew
Na cześć naszych bogów
Dla bogów


Podobni Teksty