Warkings & The Queen of the Damned – Sparta

Sparta

Outnumbered, alone
Three hundred strong
Only the best will hold this place of doom
Against the empire
A god on its throne
Hearts made for battle and we die alone

Tonight, we will dine in hell
Tonight, we will make them pay
Tonight, Ares will know our names
Know our names

Tonight, we will dine in hell
Tonight, we will make them pay
Tonight, no one will stay alive
Stay alive

(Ahoo!)
Sparta!
(Ahoo!)
Sparta!
(Ahoo!)
Sparta!
(Ahoo!)

Into the fray, this is our last stand
Even immortals will die by our hands
Into the fire, accept no defeat
For Sparta, for freedom, we will not retreat

Tonight, we will dine in hell
Tonight, we will make them pay
Tonight, Ares will know our names
Know our names

Tonight, we will dine in hell
Tonight, we will make them pay
Tonight, no one will stay alive
Stay alive

Tonight, we will dine in hell
Tonight, we will make them pay
Tonight, Ares will know our names
Know our names

Tonight, we will dine in hell
Tonight, we will make them pay
Tonight, no one will stay alive
Stay alive

(Ahoo!)
Sparta!
(Ahoo!)
Sparta!
(Ahoo!)
Sparta!
(Ahoo!)
Sparta!
(Ahoo!)
Sparta!
(Ahoo!)
Sparta!
Sparta

Przewaga liczebna, samotna
Trzysta silny
Tylko najlepsi utrzymają to miejsce zagłady
Przeciw imperium
Bóg na tronie
Serca stworzone do walki, a my umieramy samotnie

Dziś wieczorem zjemy obiad w piekle
Dziś wieczorem sprawimy, że zapłacą
Dziś wieczorem Ares pozna nasze imiona
Poznaj nasze imiona

Dziś wieczorem zjemy obiad w piekle
Dziś wieczorem sprawimy, że zapłacą
Dzisiaj nikt nie przeżyje
Przeżyć

(Aho!)
Sparta!
(Aho!)
Sparta!
(Aho!)
Sparta!
(Aho!)

W bój, to nasza ostatnia walka
Nawet nieśmiertelni zginą z naszych rąk
W ogień, nie akceptuj porażki
Za Spartę, za wolność nie wycofamy się

Dziś wieczorem zjemy obiad w piekle
Dziś wieczorem sprawimy, że zapłacą
Dziś wieczorem Ares pozna nasze imiona
Poznaj nasze imiona

Dziś wieczorem zjemy obiad w piekle
Dziś wieczorem sprawimy, że zapłacą
Dzisiaj nikt nie przeżyje
Przeżyć

Dziś wieczorem zjemy obiad w piekle
Dziś wieczorem sprawimy, że zapłacą
Dziś wieczorem Ares pozna nasze imiona
Poznaj nasze imiona

Dziś wieczorem zjemy obiad w piekle
Dziś wieczorem sprawimy, że zapłacą
Dzisiaj nikt nie przeżyje
Przeżyć

(Aho!)
Sparta!
(Aho!)
Sparta!
(Aho!)
Sparta!
(Aho!)
Sparta!
(Aho!)
Sparta!
(Aho!)
Sparta!


Podobni Teksty