VNV Nation – Space & Time

Space and Time

[Verse 1]
Tear apart the life and times of familiar faces
And tracing lines to what connects me and binds me to
Images of the remote and never changing
Grand designs, style and grace
And am I...

[Chorus]
Lost in thoughts on open seas, let the currents carry me
If I could, would I remain, another life for another dream?
No turning back, face the fact, I am lost in space and time
Standing here, looking back in time

[Verse 2]
One and all, let us celebrate the rise and fall
Celebrate the life and times of splendor
Desire and love, constant and never changing
The flow of time's closed-in lines
Can't tell if I'm just...

[Chorus]
Lost in thoughts on open seas, let the currents carry me
If I could, would I remain, another life for another dream?
No turning back, face the fact, I am lost in space and time
Standing here, looking back in time

[Chorus]
Lost in thoughts on open seas, let the currents carry me
If I could, would I remain, another life for another dream?
No turning back, face the fact, I am lost in space and time
Standing here, looking back in time

Lost in thoughts on open seas, let the currents carry me
If I could, would I remain, another life for another dream?
No turning back, face the fact, I am lost in space and time
Standing here, looking back in time
Przestrzeń i czas

[Wiersz 1]
Rozerwij życie i czasy znajomych twarzy
I kreślenie linii do tego, co mnie łączy i wiąże z
Obrazy pilota i nigdy się nie zmieniają
Wspaniałe projekty, styl i wdzięk
I czy ja...

[Chór]
Pogrążony w myślach na otwartych morzach, niech prądy mnie niosą
Gdybym mógł, czy pozostałbym innym życiem dla innego snu?
Nie ma odwrotu, zmierz się z faktem, jestem zagubiony w przestrzeni i czasie
Stojąc tutaj, spoglądając w przeszłość

[Wiersz 2]
Niech wszyscy razem świętują wzloty i upadki
Świętuj życie i czasy świetności
Pragnienie i miłość, stałe i niezmienne
Zamknięte linie upływu czasu
Nie mogę powiedzieć, czy po prostu...

[Chór]
Pogrążony w myślach na otwartych morzach, niech prądy mnie niosą
Gdybym mógł, czy pozostałbym innym życiem dla innego snu?
Nie ma odwrotu, zmierz się z faktem, jestem zagubiony w przestrzeni i czasie
Stojąc tutaj, spoglądając wstecz w czasie

[Chór]
Pogrążony w myślach na otwartych morzach, niech prądy mnie niosą
Gdybym mógł, czy pozostałbym innym życiem dla innego snu?
Nie ma odwrotu, zmierz się z faktem, jestem zagubiony w przestrzeni i czasie
Stojąc tutaj, spoglądając wstecz w czasie

Pogrążony w myślach na otwartych morzach, niech prądy mnie niosą
Gdybym mógł, czy pozostałbym innym życiem dla innego snu?
Nie ma odwrotu, zmierz się z faktem, jestem zagubiony w przestrzeni i czasie
Stojąc tutaj, spoglądając wstecz w czasie


Podobni Teksty