VNV Nation – Retaliate

Retaliate

I can almost hear
Your heart in the darkness
How fast it is beating
How close you are to me

I can almost hear
How tensely you are breathing
Out there in the darkness
Listening for me

I can almost sense
Your skin on my fingers
Tension and the fear
Anticipating me

I can almost see you
Somewhere in the darkness
Praying for advantage
Clinging to a chance

Justice never wavers
It is my single purpose
Relentless the pursuit
I will find you where you hide
Counting on your indecision
Deciding when to strike
Calculating movement
The senses of the chase

The game of chess begins
The pieces moved in place
Your advantage growing slimmer
Your options running thin
The hunt is what defines us
Imminent defeat
The back of your shirt soaking
Fear all you can feel

One of us the hunter
One of us the prey
One of us the victor
One to walk away
One who's left remaining
One of us who stands
One who lies defeated
Beneath the other's hands
When the dust is settled
Only one of us will see
Which of us was worthy
Which of us was weak
And when this fight is over
Only one of us will say
Which of us the victor
And which of us the prey

One of us the hunter
One of us the prey
One of us the victor
One to walk away
One who's left remaining
One of us who stands
One who lies defeated
Beneath the other's hands
When the dust is settled
Only one of us will see
Which of us was worthy
Which of us was weak
And when this fight is over
Only one of us will say
Which of us the victor
And which of us the prey
Zemścić się

prawie słyszę
Twoje serce w ciemności
Jak szybko bije
Jak blisko mnie jesteś

prawie słyszę
Jak intensywnie oddychasz
Tam w ciemności
Słuchasz mnie

prawie wyczuwam
Twoja skóra na moich palcach
Napięcie i strach
Przewidując mnie

Prawie Cię Widzę
Gdzieś w ciemności
Modląc się o korzyść
Trzymając się szansy

Sprawiedliwość nigdy się nie waha
To jest mój jedyny cel
Nieustający pościg
Znajdę cię tam, gdzie się schowasz
Liczę na twoje niezdecydowanie
Decydowanie, kiedy uderzyć
Obliczanie ruchu
Zmysły pościgu

Rozpoczyna się gra w szachy
Kawałki przesunęły się na miejsce
Twoja przewaga staje się szczuplejsza
Twoje opcje się kończą
Polowanie jest tym, co nas definiuje
Nieuchronna porażka
Tył twojej koszuli przemoczony
Bój się wszystkiego, co możesz poczuć

Jeden z nas myśliwy
Jeden z nas ofiarą
Jeden z nas zwycięzcą
Jeden do odejścia?
Ten, który odszedł, pozostał
Jeden z nas, który stoi
Ten, który leży pokonany
Pod rękami innych
Kiedy opadnie kurz
Tylko jeden z nas zobaczy
Który z nas był godny?
Który z nas był słaby?
A kiedy ta walka się skończy
Tylko jeden z nas powie
Który z nas jest zwycięzcą?
A który z nas jest zdobyczą?

Jeden z nas myśliwy
Jeden z nas ofiarą
Jeden z nas zwycięzcą
Jeden do odejścia?
Ten, który odszedł, pozostał
Jeden z nas, który stoi
Ten, który leży pokonany
Pod rękami innych
Kiedy opadnie kurz
Tylko jeden z nas zobaczy
Który z nas był godny?
Który z nas był słaby?
A kiedy ta walka się skończy
Tylko jeden z nas powie
Który z nas jest zwycięzcą?
A który z nas jest zdobyczą?


Podobni Teksty