VNV Nation – Primary

Primary

Straight ahead, in lines, cannot deviate
Speed maintained at a constant pace
The limit pushed until the limits break
The senses sharp, no failures, no mistakes

The spark ignites
We're engaging our engines
Only first and best
There's no second place

I can't stop
It's too late
Leaning up, accelerating
Far from ground, the sense
That gravity's decreasing

No time for thought
Only rate of change
Can't impede the rush
Once the countdown begins
Strong as steel
Testing all configurations
Machine control
Fused and integrated

This is life
This is real
This is not a simulation
The wake, slipstream
Collide, disintegration

I can't stop
It's too late
Leaning up, accelerating
Far from ground, the sense
That gravity's decreasing

No air to breathe
There's no atmosphere around me
I can't think, I can't speak
My speed is still increasing

Contact lost, no means
No means of communication
Moving faster now
On course to destination

I can't stop
It's too late
Leaning up, accelerating
Far from ground, the sense
That gravity's decreasing

No air to breathe
There's no atmosphere around me
I can't think, I can't speak
My speed is still increasing
Podstawowy

Prosto, w kolejkach, nie mogę zbaczać
Prędkość utrzymywana w stałym tempie
Limit przesunięty, aż do przekroczenia limitów
Zmysły wyostrzone, bez porażek, bez błędów

Iskra zapala
Angażujemy nasze silniki
Tylko pierwszy i najlepszy
Drugiego miejsca nie ma

nie mogę przestać
Jest już za późno
Pochylanie się, przyspieszanie
Daleko od ziemi, sens
Ta grawitacja maleje

Nie ma czasu na myślenie
Tylko tempo zmian
Nie mogę powstrzymać pośpiechu
Po rozpoczęciu odliczania
Mocny jak stal
Testowanie wszystkich konfiguracji
Sterowanie maszyną
Skondensowane i zintegrowane

To jest życie
To jest prawdziwe
To nie jest symulacja
stypa, strumień powietrzny
Zderzenie, rozpad

nie mogę przestać
Jest już za późno
Pochylanie się, przyspieszanie
Daleko od ziemi, sens
Ta grawitacja maleje

Brak powietrza do oddychania
Wokół mnie nie ma atmosfery
nie mogę myśleć, nie mogę mówić
Moja prędkość wciąż rośnie

Utracono kontakt, nie ma możliwości
Brak środków komunikacji
Poruszamy się teraz szybciej
W drodze do celu

nie mogę przestać
Jest już za późno
Pochylanie się, przyspieszanie
Daleko od ziemi, sens
Ta grawitacja maleje

Brak powietrza do oddychania
Wokół mnie nie ma atmosfery
nie mogę myśleć, nie mogę mówić
Moja prędkość wciąż rośnie


Podobni Teksty