VNV Nation – Off Screen

Off Screen

[Verse 1]
The lighting is set, are we ready to play out the scene?
Discarding direction, instinctively playing the leads
Cast in dangerous roles, cameos of us in our lives
Try to outshine the spotlights, lines we've improvised

[Chorus]
Precious lies, words that we say to ease our minds
Hide our face behind a mask contrived
To lose ourselves a thousand times inside
This is where we draw the line
There's nothing else to give but what you see
Only sacrifice in blood and tears

[Verse 2]
Silver flickering lights, impressions unfold on the screen
Silhouetted in half-truths, bathe in the glow of a silver dream
Living life off the stage, tragedy to victory
Shadows of past lives in the final scenes

[Chorus]
Precious lies, words that we say to ease our minds
Hide our face behind a mask contrived
To lose ourselves a thousand times inside
This is where we draw the line
There's nothing else to give but what you see
Only sacrifice in blood and tears

[Chorus]
Precious lies, words that we say to ease our minds
Hide our face behind a mask contrived
To lose ourselves a thousand times inside
This is where we draw the line
There's nothing else to give but what you see
Only sacrifice and tears

[Chorus]
Precious lies, words that we say to ease our minds
Hide our face behind a mask contrived
To lose ourselves a thousand times inside
This is where we draw the line
There's nothing else to give but what you see
Only sacrifice in blood and tears
Wyłącz ekran

[Wiersz 1]
Oświetlenie jest ustawione, czy jesteśmy gotowi do odegrania sceny?
Odrzucając kierunek, instynktownie grając leady
Obsada niebezpieczne role, kamee o nas w naszym życiu
Spróbuj przyćmić reflektory, linie, które improwizujemy

[Chór]
Drogocenne kłamstwa, słowa, które wypowiadamy, aby uspokoić nasze umysły
Ukryj naszą twarz za wymyśloną maską
Zatracić się tysiąc razy w środku
Tutaj rysujemy linię
Nie ma nic innego do zaoferowania oprócz tego, co widzisz
Tylko ofiara we krwi i łzach

[Wiersz 2]
Srebrne migotanie świateł, wrażenia rozwijają się na ekranie
Zarysowane w półprawdach, kąpać się w blasku srebrnego snu
Życie poza sceną, tragedia do zwycięstwa
Cienie przeszłych żyć w końcowych scenach

[Chór]
Drogocenne kłamstwa, słowa, które wypowiadamy, aby uspokoić nasze umysły
Ukryj naszą twarz za wymyśloną maską
Zatracić się tysiąc razy w środku
Tutaj rysujemy linię
Nie ma nic innego do zaoferowania oprócz tego, co widzisz
Tylko ofiara we krwi i łzach

[Chór]
Drogocenne kłamstwa, słowa, które wypowiadamy, aby uspokoić nasze umysły
Ukryj naszą twarz za wymyśloną maską
Zatracić się tysiąc razy w środku
Tutaj rysujemy linię
Nie ma nic innego do zaoferowania oprócz tego, co widzisz
Tylko ofiara i łzy

[Chór]
Drogocenne kłamstwa, słowa, które wypowiadamy, aby uspokoić nasze umysły
Ukryj naszą twarz za wymyśloną maską
Zatracić się tysiąc razy w środku
Tutaj rysujemy linię
Nie ma nic innego do zaoferowania oprócz tego, co widzisz
Tylko ofiara we krwi i łzach


Podobni Teksty