VNV Nation – God Of All

God Of All

God of all, you broke my heart
Through the ages I've searched in vain for words
To the thrones of kings in broken temples
Legacies long memory and dust

I've crossed plains and the mountains, traversed oceans
From my home to the corners of the world
And for a moment I thought I heard you whisper
Mistaken for the wind across the stones

The line, the line is broken
The path behind has vanished in the sand
To fires that burn on the horizon
To eternity, to fate, until the end

God of all, I travel seeking knowledge
You scattered it like ashes on the air
At the dawn your children call for answers
Forsaken in a wilderness to roam
The god of war paraded like a saviour
The god of love in exile can't return

The line, the line is broken
The path behind has vanished in the sand
To fires that burn on the horizon
To eternity, to fate, until the end

The line, the line is broken
The path behind has vanished in the sand
To fires that burn on the horizon
To eternity, to fate, until the end
Bóg wszystkiego

Boże wszystkiego, złamałeś mi serce
Przez wieki na próżno szukałem słów
Do tronów królów w rozbitych świątyniach
Dziedzictwo długa pamięć i kurz

Przemierzałem równiny i góry, przemierzałem oceany
Z domu w zakątki świata
I przez chwilę wydawało mi się, że słyszę jak szepczesz
Pomylony z wiatrem przez kamienie

Linia, linia jest zerwana
Ścieżka z tyłu zniknęła w piasku
Do ognia, który płonie na horyzoncie
Do wieczności, do losu, do końca

Boże wszystkich, podróżuję w poszukiwaniu wiedzy
Rozsypałeś to jak popiół w powietrzu
O świcie twoje dzieci wołają o odpowiedzi
Opuszczeni na pustyni, by wędrować
Bóg wojny paradował jak zbawiciel
Bóg miłości na wygnaniu nie może wrócić

Linia, linia jest zerwana
Ścieżka z tyłu zniknęła w piasku
Do ognia, który płonie na horyzoncie
Do wieczności, do losu, do końca

Linia, linia jest zerwana
Ścieżka z tyłu zniknęła w piasku
Do ognia, który płonie na horyzoncie
Do wieczności, do losu, do końca


Podobni Teksty