Tool – Descending

Descending

[Verse 1]
Free fall through our midnight
This epilogue of our own fable
Heedless in our slumber
Floating nescient, we

[Verse 2]
Free fall through this boundlessness
This madness of our own making
Falling isn't flying
Floating isn't infinite

[Pre-Chorus]
Come, our end, suddenly
All hail our lethargy
Concede suddenly

[Interlude]
To the quickened dissolution
Pray we mitigate the ruin
Calling all to arms and order

[Verse 3]
Drifting through this boundlessness
This madness of our own making

[Pre-Chorus]
Sound our dire reveille
Rouse all from our apathy
Lest we
Cease to be

[Chorus]
Stir us from our
Wanton slumber
Mitigate our ruin
Call us all to arms and order

[Bridge]
Sound the dread alarm
Through our primal body
Sound the reveille
To be or not to be
Rise
Stay the grand finale
Stay the reading of our swan song and epilogue
One drive to stay alive
Elementary
Muster every fiber
Mobilize
Stay alive

[Chorus]
Stir us from our
Wanton slumber
Mitigate our ruin
Call us all to arms and order
Malejąco

[Wiersz 1]
Swobodny spadek przez naszą północ
Ten epilog naszej własnej bajki
Niedbały w naszym śnie
Pływający nescient, my

[Wiersz 2]
Swobodny upadek przez tę bezgraniczność
To szaleństwo własnego autorstwa
Upadek nie lata
Pływanie nie jest nieskończone

[Wstępny refren]
Przyjdź, nasz koniec, nagle
Wszyscy witają nasz letarg
Przyznaj się nagle

[Interludium]
Do przyspieszonego rozwiązania
Módlmy się, abyśmy złagodzili ruinę
Wezwanie wszystkich do broni i porządku

[Wiersz 3]
Dryfując przez tę bezgraniczność
To szaleństwo własnego autorstwa

[Wstępny refren]
Brzmi nasza straszna pobudka
Obudź wszystkich z naszej apatii
Abyśmy my
Przestań być

[Chór]
Wymieszaj nas z naszego
Bezsensowny sen
Złagodzić naszą ruinę
Wezwij nas wszystkich do broni i porządku

[Most]
Uruchom alarm grozy
Poprzez nasze pierwotne ciało
Dźwięk pobudki
Być albo nie być
Podwyżka
Zostań wielkim finałem
Pozostań przy czytaniu naszej łabędzi śpiew i epilog
Jedna przejażdżka, by pozostać przy życiu
Podstawowy
Zbierz każde włókno
Zmobilizować
Przeżyć

[Chór]
Wymieszaj nas z naszego
Bezsensowny sen
Złagodzić naszą ruinę
Wezwij nas wszystkich do broni i porządku


Podobni Teksty