Tool – Culling Voices

Culling Voices

[Verse 1]
Disembodied voices deepen my
Suspicious tendencies
Conversations we've never had
Imagined interplay

[Chorus]
Psychopathy
Don't you dare point that at me

[Verse 2]
Heated altercations we've never had
So I'm told, yet guided by them all
Every single one

[Chorus]
Psychopathy
Misleading me over and over and over

[Verse 3]
Judge, condemn, and banish any and everyone
Without evidence
Only the whispers from within

[Chorus]
Psychopathy
Misleading me over and over
Psychopathy
Misleading me over and over and over

[Interlude]
Imaginal interplay
Imaginal interplay
Imaginal interplay

[Refrain]
Don't you dare point that at me
Don't you dare point that at me

[Instrumental Interlude]

[Refrain]
Don't you dare point that at me
Don't you dare point that at

[Instrumental Interlude]

[Refrain]
Don't you dare point that at me
Don't you dare, don't you dare
Don't you dare point that at
Don't you dare, don't you dare
Don't you dare point that at
Głosy uboju

[Wiersz 1]
Bezcielesne głosy pogłębiają moje
Podejrzane tendencje
Rozmowy, których nigdy nie mieliśmy
Wyobrażona interakcja

[Chór]
Psychopatia
Nie waż się tego we mnie wskazywać?

[Wiersz 2]
Gorące sprzeczki, których nigdy nie mieliśmy
Tak mi powiedziano, ale kierowany przez nich wszystkich
Każdy jeden

[Chór]
Psychopatia
Wprowadzasz mnie w błąd raz za razem

[Wiersz 3]
Osądzaj, potępiaj i wypędzaj każdego i wszystkich
Bez dowodów
Tylko szepty z wewnątrz

[Chór]
Psychopatia
Ciągle mnie wprowadza w błąd
Psychopatia
Wprowadzasz mnie w błąd raz za razem

[Interludium]
Interakcja wyobrażeń
Interakcja wyobrażeń
Interakcja wyobrażeń

[Refren]
Nie waż się tego we mnie wskazywać?
Nie waż się tego we mnie wskazywać?

[Instrumentalne Interludium]

[Refren]
Nie waż się tego we mnie wskazywać?
Nie waż się tego wskazywać?

[Instrumentalne Interludium]

[Refren]
Nie waż się tego we mnie wskazywać?
Nie waż się, nie waż się
Nie waż się tego wskazywać?
Nie waż się, nie waż się
Nie waż się tego wskazywać?


Podobni Teksty