Tool – 7empest

7empest

[Intro]
Keep, keep
Keep, keep, keep it calm
Keep, keep calm
Keep, keep it, keep it calm
Keep, keep calm
Keep, keep, keep calm
Fuck, here we go again

[Verse 1]
Heat lighting flash, but don't blink
Misleading, tranquility ruse
You're gonna happen again
That's what I think
Follow the evidence
Look it dead in the eye, your darkness
Trying to lull us in, before the havoc begins
Into a dubious state of serenity
Acting all surprised when you're caught in the lie
We know better
It's not unlike you
It's not unlike you
We know your nature

[Verse 2]
Blame it all on the bastards when you're blowing out
Shame on you, shame on you now
No amount of wind could begin to cover up
Your petulant stench and demeanor
Calm as cookies and cream, so it seems
We're not buying your dubious state of serenity
Acting all surprised when you're caught in the lie
We know better
It's not unlike you
It's not unlike you
We know your nature

[Bridge]
Calm before the torrent comes
Calm before the torrent comes
Calm before the torrent comes
Calm before the tempest comes to rain all over

[Verse 3]
Disputing intentions invites devastation
A tempest must be true to its nature
A tempest must be just that
A tempest must be just that
A tempest must be just that
A tempest must be just that
A tempest must be just that
A tempest must be just that
A tempest must be just that
A tempest must be just that

[Verse 4]
Control your delusion
Insane and striking at random
Victim of your certainty
And therefore, your doubt's not an option
Blameless, the tempest will be just that
So try as you may, feeble, your attempt to atone
Your words to erase all the damage cannot

[Outro]
A tempest must be just that
A tempest must be just that
A tempest must be just that
A tempest must be just that
7empest

[Wstęp]
Zachowaj, zachowaj
Zachowaj, zachowaj, zachowaj spokój
Zachowaj spokój
Zachowaj, zachowaj to, zachowaj spokój
Zachowaj spokój
Zachowaj, zachowaj, zachowaj spokój
Kurwa, znowu zaczynamy

[Wiersz 1]
Oświetlenie ciepła miga, ale nie mruga
Wprowadzające w błąd, podstęp uspokajający
Znowu się zdarzysz
Tak myślę
Postępuj zgodnie z dowodami
Spójrz mu martwo w oczy, twoja ciemność
Próbujesz nas uśpić, zanim zacznie się spustoszenie
W wątpliwy stan spokoju
Udając zdziwionego, gdy złapiesz się na kłamstwie
Wiemy lepiej
To nie różni się od ciebie
To nie różni się od ciebie
Znamy Twoją naturę

[Wiersz 2]
Zrzuć to wszystko na dranie, kiedy wysadzasz
Wstydź się, wstydź się teraz
Żadna ilość wiatru nie mogła zacząć się zakrywać
Twój rozdrażniony smród i zachowanie
Spokojny jak ciasteczka i krem, tak się wydaje
Nie kupujemy twojego wątpliwego stanu spokoju
Udając zdziwionego, gdy złapiesz się na kłamstwie
Wiemy lepiej
To nie różni się od ciebie
To nie różni się od ciebie
Znamy Twoją naturę

[Most]
Uspokój się, zanim nadejdzie potok
Uspokój się, zanim nadejdzie potok
Uspokój się, zanim nadejdzie potok
Uspokój się, zanim burza zacznie padać dookoła

[Wiersz 3]
Kłótnia o intencje sprowadza dewastację
Burza musi być wierna swojej naturze
Burza musi być właśnie taka
Burza musi być właśnie taka
Burza musi być właśnie taka
Burza musi być właśnie taka
Burza musi być właśnie taka
Burza musi być właśnie taka
Burza musi być właśnie taka
Burza musi być właśnie taka

[Wiersz 4]
Kontroluj swoje złudzenie
Szalony i uderzający losowo
Ofiara twojej pewności
I dlatego twoje wątpliwości nie wchodzą w grę
Bez winy, burza będzie właśnie taka
Więc spróbuj, jak możesz, słaba, twoja próba odpokutowania
Twoje słowa, aby wymazać wszystkie szkody, nie mogą

[Zakończ]
Burza musi być właśnie taka
Burza musi być właśnie taka
Burza musi być właśnie taka
Burza musi być właśnie taka


Podobni Teksty