The Pretty Reckless – Turning Gold

Turning Gold

[Verse 1]
Love is a vengeance put upon this breed
It takes the highest mountain and brings it to its knees
Down below it hits me and keeps me wearin' this mask
But if I ever meet him, I'll be sure to ask for the light
For the light, for the light, for the light

[Chorus]
In the seventh hour
Waitin' in the cold
I can feel the power
I'm turning gold, I'm turning gold
I'm turning gold

[Verse 2]
Life is an ending starting in the womb
You build a home of brick and mortar, then it is your tomb
And I don't know real, I don't know right
I don't know if I should lay down or fight
But I know that somehow it'll be alright

[Chorus]
In the seventh hour
Waitin' in the cold
I can feel the power
I'm turning gold, I'm turning gold
I'm turning gold

[Verse 3]
Time is relentless, a mathematical curse
Put upon by God above to make your body hurt
Through the burning, the bleeding, the itch of the healing
The screams carry on through the night
But I know that somehow it'll be alright

[Chorus]
In the seventh hour
Waitin' in the cold
I can feel the power
I'm turning gold, I'm turning gold
I'm turning gold
I'm turning gold
I'm turning gold
Zmieniając złoto

[Wiersz 1]
Miłość jest zemstą na tej rasie
Bierze najwyższą górę i rzuca ją na kolana
Na dole uderza mnie i utrzymuje mnie w tej masce
Ale jeśli go kiedyś spotkam, na pewno poproszę o światło
Za światło, za światło, za światło!

[Chór]
W siódmej godzinie
Czekam na mrozie
Czuję moc
Zamieniam się w złoto, zamieniam się w złoto
Zamieniam się w złoto

[Wiersz 2]
Życie kończy się w łonie matki
Budujesz dom z cegły i zaprawy, to jest twój grób
I nie znam prawdziwego, nie wiem dobrze
Nie wiem, czy powinienem się położyć, czy walczyć
Ale wiem, że jakoś będzie dobrze

[Chór]
W siódmej godzinie
Czekam na mrozie
Czuję moc
Zamieniam się w złoto, zamieniam się w złoto
Zamieniam się w złoto

[Wiersz 3]
Czas jest nieubłagany, matematyczna klątwa
Nałożony przez Boga w górze, aby zranić twoje ciało
Poprzez pieczenie, krwawienie, swędzenie gojenia
Krzyki trwają przez całą noc
Ale wiem, że jakoś będzie dobrze

[Chór]
W siódmej godzinie
Czekam na mrozie
Czuję moc
Zamieniam się w złoto, zamieniam się w złoto
Zamieniam się w złoto
Zamieniam się w złoto
Zamieniam się w złoto


Podobni Teksty