The Pretty Reckless – Already Dead

Already Dead

In the doldrums of my life
I was nice to the people that I meet
But inside there was hate
Can you relate to the feelings that I preach?

If you're sure I know
The way to go
I'm sure it's all in your head

I'm cold
Already dead
I'm cold
Already dead

I saw in the distance
A freight train out of the mist
It was heading
It was rolling right at me

So I started running
But I lose my breath
Too many cigarettes
I smoked me to death
And I will remember
I can feel it all

If you're sure I know
The way to go
I'm sure it's all in your head

I'm cold
Already dead
I'm cold
Already dead

You died so long
So long ago
I'm alone up here on this stage

I'm cold
Already dead
I'm cold
Already dead
I'm cold
Already dead
I'm cold
Already dead
Już martwy

W zastoju mojego życia
Byłem miły dla ludzi, których spotykam
Ale w środku była nienawiść
Czy możesz odnieść się do uczuć, które głoszę?

Jeśli jesteś pewien, że wiem
Droga do przebycia
Jestem pewien, że to wszystko jest w twojej głowie

zimno mi
Już martwy
zimno mi
Już martwy

Widziałem w oddali
Pociąg towarowy z mgły
Kierował się
Toczyła się prosto na mnie

Więc zacząłem biegać
Ale tracę oddech
Za dużo papierosów
Spaliłem mnie na śmierć
I będę pamiętać
Czuję to wszystko

Jeśli jesteś pewien, że wiem
Droga do przebycia
Jestem pewien, że to wszystko jest w twojej głowie

zimno mi
Już martwy
zimno mi
Już martwy

Umarłeś tak długo
Tak dawno temu
Jestem tu sam na tej scenie

zimno mi
Już martwy
zimno mi
Już martwy
zimno mi
Już martwy
zimno mi
Już martwy


Podobni Teksty