The Kooks & NEIKED – Without a Doubt

Without a Doubt

[Verse 1]
I was thinking of leaving
I was thinking of being someone else for a change
I was feeling bitter
There was always someone else to blame
But it's you that I come to
When everything is falling apart

[Chorus]
Without a doubt
You're the best thing in my life
Without a doubt
You're the only thing keeping me right

[Verse 2]
I know I can lean on you
I know I can lean my head on your shoulder
I feel so incomplete
Can I get a little bit closer?
'Cause it's you that I come to
When everything is falling apart

[Chorus]
Without a doubt
You're the best thing in my life
Without a doubt
You're the only thing keeping me right

[Chorus]
Without a doubt
You're the best thing in my life
Without a doubt
You're the only one keeping me right
Bez wątpienia

[Wiersz 1]
Myślałem o odejściu
Myślałem o byciu kimś innym dla odmiany
czułem się zgorzkniały
Zawsze można było winić kogoś innego
Ale to do Ciebie przychodzę
Kiedy wszystko się rozpada

[Chór]
Bez wątpienia
Jesteś najlepszą rzeczą w moim życiu
Bez wątpienia
Jesteś jedyną rzeczą, która utrzymuje mnie w porządku

[Wiersz 2]
Wiem, że mogę na tobie polegać
Wiem, że mogę oprzeć głowę na twoim ramieniu
czuję się taki niekompletny
Czy mogę podejść trochę bliżej?
Bo to do Ciebie przychodzę
Kiedy wszystko się rozpada

[Chór]
Bez wątpienia
Jesteś najlepszą rzeczą w moim życiu
Bez wątpienia
Jesteś jedyną rzeczą, która utrzymuje mnie w porządku

[Chór]
Bez wątpienia
Jesteś najlepszą rzeczą w moim życiu
Bez wątpienia
Jesteś jedynym, który utrzymuje mnie w porządku


Podobni Teksty