The Kooks – No Pressure

No Pressure

[Verse 1]
Fell in love with the summer
But I'm just blowing in the wind
Fell in love with the darkness
But the truth is hanging in the night
Hanging in the night, oh-oh

[Chorus]
We're just having a good time, honey
No need to apply
No pressure
We're just having a good time

[Verse 2]
Darling, you give me shelter
From the noise that drowns out the love
And I want to discover
All the things that make you come alive
All the things that make you come alive, oh-oh

[Chorus]
We're just having a good time, honey
No need to apply
No pressure
We're just having a good time, honey
No need to apply
No pressure
We're just having a good time, oh-oh

[Bridge]
The truth is hanging in the night, oh-oh

[Chorus]
We're just having a good time, honey
No need to apply no pressure
We're just having a good time, honey
No need to apply no pressure
We're just having such a good time, oh-oh

[Chorus]
We're just having a good time, honey
No need to apply no pressure
We're just having a good time, honey
No need to apply no pressure
We're just having such a good time, oh-oh

[Outro]
We're just having a good time, honey
No need to apply no pressure
We're just having a good time, honey
No need to apply no pressure
We're just having a good time, honey
No need to apply no pressure
We're just having such a good time
Brak ciśnienia

[Wiersz 1]
Zakochałem się w lecie
Ale ja po prostu wieję na wietrze
Zakochałem się w ciemności
Ale prawda wisi w nocy
Wisząc w nocy, oh-oh

[Chór]
Po prostu dobrze się bawimy kochanie
Nie musisz składać wniosku
Brak ciśnienia
Po prostu dobrze się bawimy

[Wiersz 2]
Kochanie, dajesz mi schronienie
Od hałasu, który zagłusza miłość
I chcę odkryć
Wszystkie rzeczy, które sprawiają, że ożywasz
Wszystkie rzeczy, które sprawiają, że ożywasz, oh-oh

[Chór]
Po prostu dobrze się bawimy kochanie
Nie musisz składać wniosku
Brak ciśnienia
Po prostu dobrze się bawimy kochanie
Nie musisz składać wniosku
Brak ciśnienia
Po prostu dobrze się bawimy, oh-oh

[Most]
Prawda wisi w nocy, oh-oh

[Chór]
Po prostu dobrze się bawimy kochanie
Nie ma potrzeby stosowania żadnego nacisku
Po prostu dobrze się bawimy kochanie
Nie ma potrzeby stosowania żadnego nacisku
Po prostu świetnie się bawimy, oh-oh

[Chór]
Po prostu dobrze się bawimy kochanie
Nie ma potrzeby stosowania żadnego nacisku
Po prostu dobrze się bawimy kochanie
Nie ma potrzeby stosowania żadnego nacisku
Po prostu świetnie się bawimy, oh-oh

[Zakończ]
Po prostu dobrze się bawimy kochanie
Nie ma potrzeby stosowania żadnego nacisku
Po prostu dobrze się bawimy kochanie
Nie ma potrzeby stosowania żadnego nacisku
Po prostu dobrze się bawimy kochanie
Nie ma potrzeby stosowania żadnego nacisku
Po prostu tak dobrze się bawimy


Podobni Teksty