The Kooks – Initials for Gainsbourg

Initials for Gainsbourg

[Verse 1]
Climbing up to your window
The ladder of life, it moves slow
Singing the melody that you taught me
The apple you gave me rotten to the core
And I don't want your love
But I want your love
And I don't want your love

[Pre-Chorus]
We don't know where we're going
But we know we got some money saved
All our tear drops exploding
And we're riding a broken wave

[Chorus]
Jane is waiting for
Initials for Gainsbourg
Bonnie's at the door
And Clyde's in the back seat
Gangsters hold up the store
With a love song
Now we're going home
Initials for Gainsbourg
Initials for Gainsbourg
Initials for Gainsbourg

[Verse 2]
Did you see that shooting star?
And it's still only daylight
All our dreams in the back of the car
We don't walk between raindrops
But somehow we managed to stay alive
We both know that the penny drops
But we don't know if we will survive
And I don't want your love
But now I want your love
And I don't want your love

[Pre-Chorus]
We don't know where we're going
But we know we got some money saved
Yes, our hearts are exploding
But we're riding a broken wave

[Chorus]
Jane is waiting for
Initials for Gainsbourg
Bonnie's waiting at the door
And Clyde's in the back seat
Gangsters hold up the store
With a love song
Now we're going home
Initials for Gainsbourg

[Outro]
(Now we're going home)
Initials for Gainsbourg
(Now we're going home)
Initials for Gainsbourg
No one knows where we go
Initials for Gainsbourg
No one knows where we go
Initials for Gainsbourg
No one knows
Initials for Gainsbourg
(Now we're going home)
Initials for Gainsbourg
(Initials for Gainsbourg)
(Initials for Gainsbourg)
(Initials for Gainsbourg)
Inicjały dla Gainsbourg

[Wiersz 1]
Wspinam się do twojego okna
Drabina życia, porusza się powoli
Śpiewając melodię, której mnie nauczyłeś
Jabłko, które mi dałeś, zgniłe do szpiku kości
I nie chcę twojej miłości
Ale chcę twojej miłości
I nie chcę twojej miłości

[Wstępny refren]
Nie wiemy dokąd idziemy
Ale wiemy, że zaoszczędziliśmy trochę pieniędzy
Wszystkie nasze krople łez eksplodują
A my jedziemy załamaną falą

[Chór]
Jane czeka
Inicjały dla Gainsbourg
Bonnie jest przy drzwiach
A Clyde jest na tylnym siedzeniu
Gangsterzy podtrzymują sklep
Z miłosną piosenką
Teraz idziemy do domu
Inicjały dla Gainsbourg
Inicjały dla Gainsbourg
Inicjały dla Gainsbourg

[Wiersz 2]
Widziałeś tę spadającą gwiazdę?
I wciąż jest tylko dzień
Wszystkie nasze marzenia z tyłu samochodu
Nie chodzimy między kroplami deszczu
Ale jakoś udało nam się przeżyć
Oboje wiemy, że grosz spada
Ale nie wiemy, czy przetrwamy
I nie chcę twojej miłości
Ale teraz pragnę twojej miłości
I nie chcę twojej miłości

[Wstępny refren]
Nie wiemy dokąd idziemy
Ale wiemy, że zaoszczędziliśmy trochę pieniędzy
Tak, nasze serca eksplodują
Ale jedziemy na złamanej fali

[Chór]
Jane czeka
Inicjały Gainsbourg
Bonnie czeka przy drzwiach
A Clyde jest na tylnym siedzeniu
Gangsterzy podtrzymują sklep
Z pieśnią miłosną
Teraz idziemy do domu
Inicjały Gainsbourg

[Zakończ]
(Teraz idziemy do domu)
Inicjały dla Gainsbourg
(Teraz idziemy do domu)
Inicjały dla Gainsbourg
Nikt nie wie dokąd idziemy
Inicjały dla Gainsbourg
Nikt nie wie dokąd idziemy
Inicjały Gainsbourg
Nikt nie wie
Inicjały dla Gainsbourg
(Teraz idziemy do domu)
Inicjały dla Gainsbourg
(Inicjały dla Gainsbourga)
(Inicjały dla Gainsbourga)
(Inicjały dla Gainsbourga)


Podobni Teksty