The Kooks – Closer

Closer

[Verse 1]
Walking in London like I did as a child
I feel the cool air on the back of my neck
I'm passing through the neighbourhood where I grew up
It doesn't feel like it used to, doesn't feel like it used to
Did I try to control you?
Yeah, I get lost in my own world
So I go through all the words I ever said
And it feels like the world is crashing down

[Pre-Chorus]
Let's light up the city
Yeah, the buildings ain't so pretty
Let's have the time of our lives

[Chorus]
We've never been closer than
We've never been closer than now
Closer than we ever dreamed of
We've never been closer than now

[Post-Chorus]
(Yeah, yeah)

[Verse 2]
These are the days of excess (Yeah)
You want the moon 'cause it's been calling you (Yeah)

[Pre-Chorus]
So let's light up the city
The buildings ain't so pretty
And we're having the time of our lives

[Chorus]
We've never been closer than
We've never been closer than now
Closer than we ever dreamed of
We've never been closer than now

[Instrumental Break]

[Chorus]
We've never been closer than
We've never been closer than now
Closer than we ever dreamed of
We've never been closer than now

[Outro]
Walking through London like I did as a child
Yeah, the spotlight can't keep up with us no more
I feel the cool air on the back of my neck
Yeah, it's you that can turn this world around
Bliższy

[Wiersz 1]
Spacerując po Londynie, tak jak ja jako dziecko
Czuję chłodne powietrze na karku
Przechodzę przez dzielnicę, w której dorastałem
Nie czuję się tak, jak kiedyś, nie czuję się tak, jak kiedyś
Czy próbowałem cię kontrolować?
Tak, gubię się we własnym świecie
Więc przechodzę przez wszystkie słowa, które kiedykolwiek powiedziałem
I wydaje się, że świat się wali

[Wstępny refren]
Rozświetlmy miasto
Tak, budynki nie są takie ładne
Miejmy czas naszego życia

[Chór]
Nigdy nie byliśmy bliżej niż
Nigdy nie byliśmy bliżej niż teraz
Bliżej niż kiedykolwiek marzyliśmy
Nigdy nie byliśmy bliżej niż teraz

[Po refrenie]
(Tak tak)

[Wiersz 2]
To są dni nadmiaru (tak)
Chcesz księżyca, bo cię woła (tak)

[Wstępny refren]
Więc rozświetlmy miasto
Budynki nie są takie ładne
A my świetnie się bawimy

[Chór]
Nigdy nie byliśmy bliżej niż
Nigdy nie byliśmy bliżej niż teraz
Bliżej niż kiedykolwiek marzyliśmy
Nigdy nie byliśmy bliżej niż teraz

[Przerwa instrumentalna]

[Chór]
Nigdy nie byliśmy bliżej niż
Nigdy nie byliśmy bliżej niż teraz
Bliżej niż kiedykolwiek marzyliśmy
Nigdy nie byliśmy bliżej niż teraz

[Zakończ]
Spacerując po Londynie jak ja jako dziecko
Tak, reflektor już za nami nie nadąża
Czuję chłodne powietrze na karku
Tak, to ty możesz zmienić ten świat


Podobni Teksty