Temperance – Viridian

Viridian

[Verse 1]
Breathe in, let's free your mind and breathe in
Heaven, it seems we're both in Heaven
Nature gave a helping hand
To the people of this land
Who desired to share their love
Of the wonders of this world
How many winters have to go by
Before your green replaces white?
And how many raindrops have to fall down
Turning to blue all that is brown?

[Chorus]
Viridian, your warmest energy
Viridian, will shine like emerald
Viridian, I see it in your eyes
Viridian, whoa-oh

[Verse 2]
Heaven, I swear this could be Heaven
Seven, the days to build this Eden
But in two days, maybe less
It could be a world of nothingness
All the colors will turn grey
No more words, we should pray
There's so much love here, just look around
Starting to grow down from the ground
Carried by wind we'll make our dance
Until we'll meet again your glance

[Chorus]
Viridian, your warmest energy
Viridian, will shine like emerald
Viridian, I see it in your eyes
Viridian, whoa-oh

[Chorus]
Viridian, your warmest energy
Viridian, will shine like emerald
Viridian, I see it in your eyes
Viridian, whoa-oh

[Instrumental Break]
Viridian

[Chorus]
Viridian, your warmest energy
Viridian, will shine like emerald
Viridian, I see it in your eyes
Viridian, whoa-oh

[Chorus]
Viridian, your warmest energy
Viridian, will shine like emerald
Viridian, I see it in your eyes
Viridian, whoa-oh

[Outro]
Viridian
Viridian

[Wiersz 1]
Wdech, uwolnijmy umysł i wdychaj
Niebo, wydaje się, że oboje jesteśmy w Niebie
Natura podała pomocną dłoń
Do ludzi tej ziemi
Kto chciał podzielić się swoją miłością
Cudów tego świata
Ile zim musi minąć
Zanim twój zielony zastąpi biały?
A ile kropli deszczu musi spaść
Zmienia się na niebieski, wszystko, co jest brązowe?

[Chór]
Viridian, twoja najcieplejsza energia
Viridian, będzie świecić jak szmaragd
Viridian, widzę to w twoich oczach
Viridian, whoa-oh

[Wiersz 2]
Niebo, przysięgam, że to może być Niebo
Siedem dni na zbudowanie tego Edenu
Ale za dwa dni może mniej
To może być świat nicości
Wszystkie kolory zmienią kolor na szary
Żadnych więcej słów, powinniśmy się modlić
Tyle tu miłości, po prostu się rozejrzyj
Zaczynam wyrastać z ziemi
Niesienie wiatru sprawimy, że nasz taniec
Dopóki nie spotkamy się ponownie z twoim spojrzeniem

[Chór]
Viridian, twoja najcieplejsza energia
Viridian, będzie świecić jak szmaragd
Viridian, widzę to w twoich oczach
Viridian, whoa-oh

[Chór]
Viridian, twoja najcieplejsza energia
Viridian, będzie świecić jak szmaragd
Viridian, widzę to w twoich oczach
Viridian, whoa-oh

[Przerwa instrumentalna]
Viridian

[Chór]
Viridian, twoja najcieplejsza energia
Viridian, będzie świecić jak szmaragd
Viridian, widzę to w twoich oczach
Viridian, whoa-oh

[Chór]
Viridian, twoja najcieplejsza energia
Viridian, będzie świecić jak szmaragd
Viridian, widzę to w twoich oczach
Viridian, whoa-oh

[Zakończ]
Viridian


Podobni Teksty