System of a Down – Toxicity

Toxicity

[Verse 1]
Conversion, software version 7.0
Looking at life, through the eyes of a tire hub
Eating seeds as a pastime activity
The toxicity of our city, of our city

[Chorus]
You, what do you own the world?
How do you own disorder, disorder?
Now, somewhere between the sacred silence
Sacred silence and sleep
Somewhere between the sacred silence and sleep
Disorder, disorder, disorder

[Verse 2]
More wood for their fires, loud neighbors
Flashlight reveries caught in the headlights of a truck
Eating seeds as a pastime activity
The toxicity of our city, of our city

[Chorus]
You, what do you own the world?
How do you own disorder, disorder?
Now, somewhere between the sacred silence
Sacred silence and sleep
Somewhere between the sacred silence and sleep
Disorder, disorder, disorder

[Instrumental Bridge]

[Chorus]
You, what do you own the world?
How do you own disorder, disorder?
Now, somewhere between the sacred silence
Sacred silence and sleep
Somewhere between the sacred silence and sleep
Disorder, disorder, disorder

[Outro]
When I became the sun,
I shone life into the man's hearts
When I became the sun,
I shone life into the man's hearts, hoy!
Toksyczność

[Wiersz 1]
Konwersja, wersja oprogramowania 7.0
Patrząc na życie oczami piasty opony
Jedzenie nasion jako rozrywka
Toksyczność naszego miasta, naszego miasta

[Chór]
Ty, co posiadasz na świecie?
Jak masz nieporządek, nieład?
Teraz gdzieś pomiędzy świętą ciszą
Święta cisza i sen
Gdzieś pomiędzy świętą ciszą a snem
Zaburzenia, zaburzenia, zaburzenia

[Wiersz 2]
Więcej drewna na ognisko, głośni sąsiedzi
Latarka zamyślona w świetle reflektorów ciężarówki
Jedzenie nasion jako rozrywka
Toksyczność naszego miasta, naszego miasta

[Chór]
Ty, co posiadasz na świecie?
Jak masz nieporządek, nieład?
Teraz gdzieś pomiędzy świętą ciszą
Święta cisza i sen
Gdzieś pomiędzy świętą ciszą a snem
Zaburzenia, zaburzenia, zaburzenia

[Most instrumentalny]

[Chór]
Ty, co posiadasz na świecie?
Jak masz nieporządek, nieład?
Teraz gdzieś pomiędzy świętą ciszą
Święta cisza i sen
Gdzieś pomiędzy świętą ciszą a snem
Zaburzenia, zaburzenia, zaburzenia

[Zakończ]
Kiedy stałem się słońcem,
Zaświeciłem życiem w serca mężczyzny
Kiedy stałem się słońcem,
Zaświeciłem życiem w serca mężczyzny, hoy!


Podobni Teksty