Sonata Arctica – Who Failed the Most

Who Failed The Most

A man of his word, corrosive, like the promise, despicable
We are his pawns to lies about the gates of paradise
Closing on the new, irreplaceable
Behold, he's stacking his brick, like it's a wall

And now the world's on fire
And now the pyre draws those clouds on the sky
Staining a page of history
Walking the walk, killing the lights
The dawn of demise

You decide, who is the lord of the rings
The master of puppets, burning the strings
Ask yourself, now, at the end of the day
Who failed the most

Draw a thin line to cross while making unnerving promises
Leaving a state of dystopia behind

You decide, who is the lord of the rings
The master of puppets, burning the strings
Ask yourself, now, at the end of the day
Who failed the most

Yesterday, tomorrow seemed more like yesterday
Now we long for those by gone days
The known unknown is now far away

Yesterday
How brief the moment, we once believed
The guiding hands of the ones who lead
Are big enough, like they were before
Are now so small…

Building a maze of Penrose steps within your head
And lead by example from the ivory tower and golden bed

The long shadow of the money man
Tantrum fits the plan - The new law of the land

You decide, who is the lord of the rings
The master of puppets, burning the strings
Ask yourself, now, at the end of the day
Who failed the most

You decide, who is the lord of the rings
The monster-like master, burning the strings
Ask yourself, when everything falls apart:
Who failed the most

Who failed me the most?
Who failed me the most?
Who failed me the most?
Who failed me the most?

You failed me
Kto najbardziej zawiódł?

Człowiek jego słowa, żrący, jak obietnica, nikczemny
Jesteśmy jego pionkami do kłamstw o bramach raju
Zamknięcie na nowe, niezastąpione
Oto układa swoją cegłę, jakby to była ściana

A teraz świat się pali
A teraz stos rysuje te chmury na niebie
Barwienie kartki historii
Idąc na spacer, zabijając światła
Świt śmierci

Ty decydujesz, kto jest władcą pierścieni
Mistrz lalek, palący struny
Zadaj sobie pytanie, teraz, pod koniec dnia
Kto najbardziej zawiódł

Narysuj cienką linię do przekroczenia, składając denerwujące obietnice
Pozostawianie za sobą stanu dystopii

Ty decydujesz, kto jest władcą pierścieni
Mistrz lalek, palący struny
Zadaj sobie pytanie, teraz, pod koniec dnia
Kto najbardziej zawiódł

Wczoraj jutro wydawało się bardziej jak wczoraj
Teraz tęsknimy za tymi, które odeszły w niepamięć
Znane nieznane jest teraz daleko

Wczoraj
Jak krótka chwila, kiedyś wierzyliśmy
Ręce prowadzące tych, którzy przewodzą
Są wystarczająco duże, tak jak wcześniej
są teraz tak małe…

Budowanie labiryntu kroków Penrose'a w twojej głowie
I daj przykład z wieży z kości słoniowej i złotego łoża

Długi cień człowieka pieniędzy
Napad złości pasuje do planu - Nowe prawo ziemi

Ty decydujesz, kto jest władcą pierścieni
Mistrz lalek, palący struny
Zadaj sobie pytanie, teraz, pod koniec dnia
Kto najbardziej zawiódł

Ty decydujesz, kto jest władcą pierścieni
Mistrz podobny do potwora, palący struny
Zadaj sobie pytanie, kiedy wszystko się rozpada:
Kto najbardziej zawiódł

Kto mnie najbardziej zawiódł?
Kto mnie najbardziej zawiódł?
Kto mnie najbardziej zawiódł?
Kto mnie najbardziej zawiódł?

Zawiodłeś mnie


Podobni Teksty