Sonata Arctica – Whirlwind

Whirlwind

Walking by my side
She leaned her head against my shoulder
Hand in hand the streets were even
Soon that day was over

The first day of the fall
I know there was no plan for us
But somehow it is easy to believe
A good thing will go on

Broken but alive
Missing a few pieces, I know
My remedy is time
But now I need a new hope to break this fall

I saw you stand on the pier one night
Drying teardrops in the wind
Walking away in the dark, leaving everything
Now you're gone and the leaves of fall
Are dancing in the whirlwind

Like so many times
The way we seem to learn is to
Repeat and fall again
But will the falling make us stronger?

Waiting for the sun
Waiting for the stars and moon
Hiding in the darkness waiting
Mountain, please, come closer

I am still alive
Missing a few pieces, I know
My remedy is time
But now I need a new hope to break this fall

I saw her stand on the pier one night
Drying teardrops in the wind
Walking away in the dark, leaving everything
Now she's gone, and the leaves of fall
Are dancing in the whirlwind

Now she's gone and the fallen leaves
Are dancing in the wind

I am still alive
Missing a few pieces, I know
My remedy, my time
But now I need a new hope to break this fall

I saw her stand on the pier one night
Drying teardrops in the wind
Walking away in the dark, leaving everything
Now she's gone, and the fallen leaves
Are dancing in the whirlwind

I stand in the whirlwind
Life must deal me a better hand
Standing tall and the leaves of fall
Are dancing in the whirlwind

Leaves still falling, time [?]
Under the darkened skies
The whirlwind of night
The fallen leaves still [?]
After the moon has gone
When the whirlwind is gone

Winter's vale, the leaves are gone
I see the snowflakes on the fields
Soon slowly dancing in the whirlwind
Spring, new life as winter's gone
I see the new leaves on the tree
Soon they are dancing with the whirlwind
Trąba powietrzna

Chodząc u mojego boku
Oparła głowę o moje ramię
Ręka w rękę ulice były równe
Wkrótce ten dzień się skończył

Pierwszy dzień jesieni
Wiem, że nie było dla nas planu
Ale jakoś łatwo w to uwierzyć
Dobra rzecz się wydarzy

Zepsuty, ale żywy
Brakuje kilku kawałków, wiem
Moim lekarstwem jest czas
Ale teraz potrzebuję nowej nadziei, by przełamać tę jesień

Widziałem, jak pewnego wieczoru stałaś na molo
Suszenie łez na wietrze
Odchodząc w ciemności, zostawiając wszystko
Teraz cię nie ma, a liście opadają
Tańczą w trąbie powietrznej

Jak tyle razy
Wydaje się, że sposób, w jaki się uczymy, to:
Powtarzaj i ponownie spadaj
Ale czy upadek uczyni nas silniejszymi?

Czekając na słońce
Czekam na gwiazdy i księżyc
Ukrywanie się w ciemności czeka
Góra, proszę, podejdź bliżej

wciąż żyję
Brakuje kilku kawałków, wiem
Moim lekarstwem jest czas
Ale teraz potrzebuję nowej nadziei, by przełamać tę jesień

Pewnej nocy widziałem ją stojącą na molo
Suszenie łez na wietrze
Odchodząc w ciemności, zostawiając wszystko
Teraz jej nie ma, a liście opadają
Tańczą w trąbie powietrznej

Teraz jej nie ma, a opadłe liście
Tańczą na wietrze

wciąż żyję
Brakuje kilku kawałków, wiem
Moje lekarstwo, mój czas
Ale teraz potrzebuję nowej nadziei, by przełamać tę jesień

Pewnej nocy widziałem ją stojącą na molo
Suszenie łez na wietrze
Odchodząc w ciemności, zostawiając wszystko
Teraz jej nie ma, a opadłe liście
Tańczą w trąbie powietrznej

Stoję w trąbie powietrznej
Życie musi dać mi lepszą rękę
Stojąc wysoko i jesienne liście
Tańczą w trąbie powietrznej

Liście wciąż opadają, czas [?]
Pod zaciemnionym niebem
Nocna trąba powietrzna
Opadłe liście wciąż [?]
Po odejściu księżyca
Kiedy trąba powietrzna zniknie

Zimowa dolina, liście zniknęły
Widzę płatki śniegu na polach
Wkrótce powoli tańczy w trąbie powietrznej
Wiosna, nowe życie, gdy zima odeszła
Widzę nowe liście na drzewie
Wkrótce tańczą z trąbą powietrzną


Podobni Teksty