Sonata Arctica – The Raven Still Flies

The Raven Still Flies

Slowly snow is falling on black wings
The morning rays of light, Gray's Mountain is singin'

Winter morn', the dawn of spring
The sun, the light, the birth of things
The lair of grizzly Mountain King
The evergreen of trees, the living canvas

Cold, moon was so bright that night
When the wolver came
And he stole you away
From me

Where are you tonight, oh child
Can you hear the call
Will we see you…

Do ravens still fly with you
Follow you, like in my dreams
I believe
Your raven still flies with you
Or without you
I hope you know… I hope you know…

Years may pass like a flying raven
Can you see the stars above me
Alive in a cage, safe and fed, the Knowing
Come render me painless
Even if I would never see you again

Raven, bring me my wish upon the starry sky
All the dreams my son's had in the strange world, in which he's hidden
Paint the sky, draw the map of freedom, I close
My eyes, the brothers walk the path home side by side…

The wailing sounds in a chamber
Softer, no echoes remain
Bury your hopes and your prayers
If he is dead you have none…

Do ravens still fly with you
Follow you, like in my dreams
I believe
Your raven still flies with you
Above you, you feel the wind in your hair

Above you… wind in your hair, in my dream
You run amongst the wolves now
The hills are glaced, the winter's veil
The beauty of the season close to sun

The ravens still fly with you
Kruk wciąż leci

Powoli śnieg pada na czarne skrzydła
Poranne promienie światła śpiewa Góra Szara

Zimowy poranek, świt wiosny
Słońce, światło, narodziny rzeczy
Legowisko grizzly Mountain King
Wiecznie zielone drzewa, żywe płótno

Zimno, księżyc był tak jasny tej nocy
Kiedy przybył wilk
A on cię ukradł
Ode mnie

Gdzie jesteś dziś wieczorem, och dziecko?
Czy słyszysz wezwanie?
Czy zobaczymy cię…

Czy kruki wciąż latają z tobą?
Podążam za Tobą, jak w moich snach
wierzę
Twój kruk wciąż z tobą lata
Albo bez ciebie
Mam nadzieję, że wiesz… Mam nadzieję, że wiesz…

Lata mogą minąć jak latający kruk
Czy widzisz gwiazdy nade mną?
Żyjący w klatce, bezpieczny i nakarmiony, Wiedzący
Przyjdź, uczyń mnie bezbolesnym
Nawet jeśli nigdy więcej cię nie zobaczę

Raven, przynieś mi moje życzenie na gwiaździste niebo
Wszystkie sny mojego syna w obcym świecie, w którym jest ukryty
Pomaluj niebo, narysuj mapę wolności, zamykam
Moje oczy, bracia idą ścieżką do domu obok siebie…

Zawodzenie w komnacie
Łagodniej, żadne echa nie pozostają
Pochowaj swoje nadzieje i swoje modlitwy
Jeśli on nie żyje, nie masz żadnego…

Czy kruki wciąż latają z tobą?
Podążam za Tobą, jak w moich snach
wierzę
Twój kruk wciąż z tobą lata
Nad sobą czujesz wiatr we włosach

Nad tobą… wiatr we włosach, w moim śnie
Biegniesz teraz wśród wilków
Wzgórza są oszklone, zimowa zasłona
Piękno sezonu blisko słońca

Kruki wciąż latają z tobą


Podobni Teksty