Sonata Arctica – The Garden

The Garden

You gave me, you gave me the key to this beautiful garden
The one that holds all the secrets
And I only smile, you wait… the moment is golden. Now.
Tomorrow may fail all the dreams
But the moment's golden now, in a dream

In a golden dream…
I, I am alive in a dream, my love…

Now you gave me, you gave me a beautiful child, in a dream
And you smile when I tell you I think this is all…
All just a dream

My life… my everything in a beautiful garden
Sunshine, friends, glass of wine
If this is a dream, my wish is to dream
Seven lifetimes Greed?

Well, maybe, but how could you blame me
You gave this all to me… all to me…

Dream, dream, dream… ooo…
It's a dream… it is all a dream…

If I wake up…
I wish I will wake up with you, if I'm dreaming
In a garden under these beautiful stars, by your side

If we wake up, we wish we could wake up with you
If we're dreaming
In a garden under this beautiful starlight
By your side

When we grow older, the garden you gave me
is filled with your smile and your sunshine
We open the gates to this beautiful garden
for the faces that glow in the sunlight

Filling the garden with people we love,
we see faces that glow in the sunshine
Smile with our friends in the garden of dreams,
and see faces that glow in the sunshine

You gave me the key to this beautiful garden
with children and friends, in the sunshine
Ogród

Dałeś mi, dałeś mi klucz do tego pięknego ogrodu
Ten, który skrywa wszystkie sekrety
A ja tylko się uśmiecham, czekasz… chwila jest złota. Ale już.
Jutro może zawieść wszystkie sny
Ale chwila jest teraz złota we śnie

W złotym śnie…
Ja, żyję we śnie, moja ukochana…

Teraz dałeś mi, dałeś mi piękne dziecko we śnie
I uśmiechasz się, kiedy ci mówię, że myślę, że to wszystko…
Wszystko to tylko sen

Moje życie… moje wszystko w pięknym ogrodzie
Słońce, przyjaciele, kieliszek wina
Jeśli to jest sen, moim życzeniem jest marzyć
Siedem żywotów Chciwość?

No może, ale jak możesz mnie winić
Dałeś mi to wszystko… wszystko mnie…

Śnij, śnij, śnij… ooo…
To sen… to wszystko jest snem…

Jeśli się obudzę…
Chciałbym się z tobą obudzić, jeśli śnię
W ogrodzie pod tymi pięknymi gwiazdami, u twego boku

Jeśli się obudzimy, żałujemy, że nie możemy obudzić się z tobą
Jeśli śnimy
W ogrodzie pod tym pięknym światłem gwiazd
Po twojej stronie

Kiedy dorośniemy, ogród, który mi dałeś
jest wypełniona twoim uśmiechem i twoim słońcem
Otwieramy bramy do tego pięknego ogrodu
dla twarzy, które świecą w słońcu

Wypełnianie ogrodu ludźmi, których kochamy,
widzimy twarze świecące w słońcu
Uśmiechnij się z naszymi przyjaciółmi w ogrodzie marzeń,
i zobacz twarze świecące w słońcu

Dałeś mi klucz do tego pięknego ogrodu
z dziećmi i przyjaciółmi, w słońcu


Podobni Teksty