Skillet – Your Love (Keeps Me Alive)

Your Love (Keeps Me Alive)

I walk through the desert, hide from the sun
All that I desire is You
Occasional water cools my thirst
All I that I desire is You

I don't want to live dying on the inside

I breathe so softly, don't feel too content
Apathy whispers and makes me think
Am I just another man whose time went fast

What does it take to be called great
I don't want to live dying on the inside

Because Your love is better than life
Because Your voice heals me inside
Because my soul is satisfied
Because Your love keeps me alive

I cannot be silent, I­m crying out
My soul is cold, my heart is numb
I break from my old self and step into You

You complete what was never enough
Because Your love is better than life
Because Your voice heals me inside
Because my soul is satisfied
Because Your love keeps me alive

Keeps me alive with the strength to speak
This generation is dying to see
Who You are and how You free
Come Lord Jesus come

I've seen lots of dead men walking around

Make my heart alive
Because Your love is better than life
Because Your voice heals me inside
Because my soul is satisfied
Because Your love keeps me alive
Twoja miłość (utrzymuje mnie przy życiu)

Idę przez pustynię, chowam się przed słońcem
Wszystko czego pragnę to Ty
Woda od czasu do czasu chłodzi moje pragnienie
Wszystko czego pragnę to Ty

Nie chcę żyć umierając w środku

Oddycham tak cicho, nie czuję się zbyt zadowolona
Apatia szepcze i sprawia, że myślę
Czy jestem tylko kolejnym człowiekiem, którego czas płynął szybko?

Co trzeba zrobić, aby zostać nazwanym świetnym?
Nie chcę żyć umierając w środku

Ponieważ Twoja miłość jest lepsza niż życie
Ponieważ Twój głos leczy mnie w środku
Ponieważ moja dusza jest zadowolona
Ponieważ Twoja miłość utrzymuje mnie przy życiu

Nie mogę milczeć, wołam
Moja dusza jest zimna, moje serce jest zdrętwiałe
Odrywam się od mojego starego ja i wchodzę w Ciebie

Dopełniasz to, czego nigdy nie wystarczało
Bo Twoja miłość jest lepsza niż życie
Ponieważ Twój głos leczy mnie w środku
Ponieważ moja dusza jest zadowolona
Ponieważ Twoja miłość utrzymuje mnie przy życiu

Utrzymuje mnie przy życiu siłą do mówienia
To pokolenie umiera, by zobaczyć
Kim jesteś i jak jesteś wolny
Przyjdź Panie Jezu przyjdź

Widziałem wielu martwych mężczyzn chodzących po okolicy

Ożyw moje serce
Bo Twoja miłość jest lepsza niż życie
Ponieważ Twój głos leczy mnie w środku
Ponieważ moja dusza jest zadowolona
Ponieważ Twoja miłość utrzymuje mnie przy życiu


Podobni Teksty