Skillet – Valley of Death

Valley of Death

[Verse 1: John Cooper]
Days and darkness rolling by
And heaven yes betray us
And our dreams escape us
The world I wanted turn tonight
Love became a shadow
Where did the time go?

[Pre-Chorus: John Cooper]
Someone said this is all part of the plan
But I don't understand

[Chorus: John Cooper]
Now that I walk through the valley of death
You're the light to guide me
When I'm lost and can't see
I'm holding on with all the strength I can
Say you won't forget me
'Cause sometimes I don't believe
That I am not alone in the valley of death

[Verse 2: John Cooper]
Love and laughter turn to tears
What will come tomorrow
Is a joyous sorrow
Memories fading through the years
Now I've got some smile lines
We've had some good times
[Pre-Chorus- John Cooper]
I can't help wondering how much time is left
'Cause I'm not ready yet

[Chorus: John Cooper]
Now that I walk through the valley of death
You're the light to guide me
When I'm lost and can't see
I'm holding on with all the strength I can
Say you won't forget me
'Cause sometimes I don't believe
That I am not alone in the valley of death

[Bridge: John Cooper]
When I can't carry on
Entering to the unknown
When I'm with you where I belong
When the night's too hard to take
And the starlight starts to fade
Coming for me, I need to be saved
Before it's too late

[Chorus: John Cooper, Jen Ledger]
Now that I walk through the valley of death
You're the light to guide me
When I'm lost and can't see
I'm holding on with all the strength I can
Say you won't forget me
'Cause sometimes I don't believe
I don't believe

[Chorus: John Cooper, Jen Ledger]
Now that I walk through the valley of death
Through the valley of death
You're the light to guide me
To guide me
When I'm lost can't see
I can't see
I'm holding on with all the strength I can
With the strength that I can
Say you won't forget me
Forget me
'Cause sometimes I don't believe
I don't believe
That I am not alone
I am not alone
That I am not alone
I am not alone
That I am not alone
In the valley of death
Dolina Śmierci

[Wiersz 1: John Cooper]
Dni i ciemność przetaczają się obok
I niebo tak nas zdradzi
A nasze marzenia nam uciekają
Świat, który chciałem zmienić dzisiejszej nocy
Miłość stała się cieniem
Gdzie upłynął czas?

[Wstępny refren: John Cooper]
Ktoś powiedział, że to wszystko jest częścią planu
Ale nie rozumiem

[Refren: John Cooper]
Teraz, gdy chodzę przez dolinę śmierci
Jesteś światłem, które mnie prowadzi
Kiedy jestem zagubiony i nie widzę
Trzymam się z całej siły, jaką mogę
Powiedz, że mnie nie zapomnisz
Bo czasami nie wierzę
Że nie jestem sam w dolinie śmierci”

[Wiersz 2: John Cooper]
Miłość i śmiech zamieniają się w łzy
Co nadejdzie jutro?
jest radosnym smutkiem
Wspomnienia blakną przez lata
Teraz mam kilka linii uśmiechu
Mieliśmy dobre czasy
[Wstępny refren - John Cooper]
Nie mogę przestać się zastanawiać, ile czasu zostało
Bo nie jestem jeszcze gotowy

[Refren: John Cooper]
Teraz, gdy chodzę przez dolinę śmierci
Jesteś światłem, które mnie prowadzi
Kiedy jestem zagubiony i nie widzę
Trzymam się z całej siły, jaką mogę
Powiedz, że mnie nie zapomnisz
Bo czasami nie wierzę
Że nie jestem sam w dolinie śmierci”

[Mostek: John Cooper]
Kiedy nie mogę kontynuować
Wchodzenie w nieznane
Kiedy jestem z tobą tam, gdzie należę
Kiedy noc jest zbyt trudna do zniesienia
I światło gwiazd zaczyna zanikać
Idę po mnie, muszę być zbawiony
Zanim będzie za późno

[Refren: John Cooper, Jen Ledger]
Teraz, gdy chodzę przez dolinę śmierci
Jesteś światłem, które mnie prowadzi
Kiedy jestem zagubiony i nie widzę
Trzymam się z całej siły, jaką mogę
Powiedz, że mnie nie zapomnisz
Bo czasami nie wierzę
nie wierzę

[Refren: John Cooper, Jen Ledger]
Teraz, gdy chodzę przez dolinę śmierci
Przez dolinę śmierci
Jesteś światłem, które mnie prowadzi
Aby mnie poprowadzić
Kiedy się zgubię, nie widzę
nie widzę
Trzymam się z całej siły, jaką mogę
Z siłą, którą mogę
Powiedz, że mnie nie zapomnisz
Zapomnij o mnie
Bo czasami nie wierzę
nie wierzę
Że nie jestem sam
nie jestem sam
Że nie jestem sam
nie jestem sam
Że nie jestem sam
W dolinie śmierci


Podobni Teksty