Skillet – Stronger

Stronger

My skin is my disguise
I'm more than a man
I smile at my demise
Ask who I am

More than a man
More than a man
More than a man
More than a man

My skin is my disguise
I'm more than a man
I was sent to rule on Earth
Ask who I am

I wreck, I wreck, I wreck
I wreck with every prayer
Ask who I am

'Cause I'm stronger, yeah
Than the Devil, yeah, yeah
'Cause I'm stronger, yeah
Than the Devil, yeah, yeah

Stronger
Stronger

The fear tries to take me
The flesh tries to pull
Blackness all around me
But I'm undefeatable

My God is strong
My God is strong
My God is strong
My God is strong

All creation watches
For Him to arrive

[6x:]
'Cause I'm stronger, yeah
Than the Devil, yeah, yeah
'Cause I'm stronger, yeah
Than the Devil, yeah

Stronger
Stronger
Stronger
Stronger
Silniejszy

Moja skóra jest moim przebraniem
Jestem więcej niż mężczyzną
Uśmiecham się do mojej śmierci
Zapytaj kim jestem

Więcej niż mężczyzna
Więcej niż mężczyzna
Więcej niż mężczyzna
Więcej niż mężczyzna

Moja skóra jest moim przebraniem
Jestem więcej niż mężczyzną
Zostałem wysłany, by rządzić na Ziemi
Zapytaj kim jestem

Niszczę, niszczę, niszczę
Niszczę się z każdą modlitwą
Zapytaj kim jestem

Ponieważ jestem silniejszy, tak
Niż diabeł, tak, tak
Ponieważ jestem silniejszy, tak
Niż diabeł, tak, tak

Silniejszy
Silniejszy

Strach próbuje mnie porwać
Ciało próbuje ciągnąć
Wszędzie wokół mnie czerń
Ale jestem niepokonany

Mój Bóg jest silny
Mój Bóg jest silny
Mój Bóg jest silny
Mój Bóg jest silny

Wszystkie zegarki tworzenia
Aby On przyjechał

[6x:]
Ponieważ jestem silniejszy, tak
Niż diabeł, tak, tak
Ponieważ jestem silniejszy, tak
Niż diabeł, tak

Silniejszy
Silniejszy
Silniejszy
Silniejszy


Podobni Teksty