Sirenia – Cloud Nine

Cloud Nine

You're standing in the hall, staring at the wall
Your eyes are cold and sad, bloodred
Your sanity was misled, left for dead

Failed to walk the line
Fallen off cloud nine
Did you lose your mind
When did you fall behind
Tell me now
Will you ever find
The key to bring you back to life

You linger in despair, going nowhere
You're forcing on a smile, for awhile
Every once in a while, reconcile

Failed to walk the line
Fallen off cloud nine
Did you lose your mind
When did you fall behind
Tell me now
Will you ever find
The key to bring you back to life

Failed to walk the line
Fallen off cloud nine
Did you lose your mind
When did you fall behind
Tell me now
Will you ever find
The key to bring you back to life
Chmura Dziewiąta

Stoisz w holu, wpatrując się w ścianę
Twoje oczy są zimne i smutne, krwistoczerwone
Twoje zdrowie psychiczne zostało zwiedzione, pozostawione na śmierć

Nie udało się przejść linii
Spadł z chmury dziewiątej
Czy straciłeś rozum?
Kiedy zostałaś w tyle?
Powiedz mi teraz
Czy kiedykolwiek znajdziesz?
Klucz do przywrócenia Cię do życia

Pozostajesz w rozpaczy, idąc donikąd
Na chwilę zmuszasz się do uśmiechu
Raz na jakiś czas pogodź się

Nie udało się przejść linii
Spadł z chmury dziewiątej
Czy straciłeś rozum?
Kiedy zostałaś w tyle?
Powiedz mi teraz
Czy kiedykolwiek znajdziesz?
Klucz do przywrócenia Cię do życia

Nie udało się przejść linii
Spadł z chmury dziewiątej
Czy straciłeś rozum?
Kiedy zostałaś w tyle?
Powiedz mi teraz
Czy kiedykolwiek znajdziesz?
Klucz do przywrócenia Cię do życia


Podobni Teksty