Semblant – What Lies Ahead

What Lies Ahead

New reality...
Viral obscenity
Bloodstained Walkers all around
Insecurity...
Death of humanity
Contaminating the air with rotten flesh

Violence becomes the way!
Terminate - Eliminate
Fear everything inside you!
Eliminate - Disintegrate
Violence becomes the way!
Terminate - Eliminate
Fear everything inside you!

Empty are the eyes of everyone
Who's dead inside!
Guilty as you slay the agonizing ones
Demonized!
Open are the wounds inside us all
Fragile as the loved ones start to fall
Empty are the eyes of everyone
Who's dead inside!
New reality...
Viral obscenity
Bloodstained Walkers all around (all around!)
Insecurity...
That fucking vanity
Contaminating the air with rotten flesh

Forget all your regrets
Survival is the only chance to keep
Their memories alive
No one knows what lies ahead
So keep on walking 'til the end
Until your certain death!

Empty are the eyes of everyone
Who's dead inside
Guilty as you slay the agonizing ones
Demonized!
Open are the wounds inside us all
Fragile as the loved ones start to fall
Empty are the eyes of everyone
Who's dead inside!

Violence becomes the way!
Terminate - Eliminate
Fear everything inside!
Eliminate - Disintegrate
Violence becomes the way!
Terminate - Eliminate
Fear everything inside!

Empty are the eyes of everyone...
Dead inside...

Empty are the eyes of everyone
Who's dead inside
Guilty as you slay the agonizing ones
Demonized!
Open are the wounds inside us all
Fragile as the loved ones start to fall
Empty are the eyes of everyone
Who's dead inside!

Violence becomes the way!
Terminate - Eliminate
Fear everything inside!
Eliminate - Disintegrate
Violence becomes the way!
Terminate - Eliminate
Fear everything inside!
Co nas czeka

Nowa rzeczywistość...
Nieprzyzwoitość wirusowa
Wszędzie zakrwawieni szwendacze
Niepewność...
Śmierć ludzkości
Zanieczyszczanie powietrza zgniłym mięsem

Przemoc staje się drogą!
Zakończ - Wyeliminuj
Bój się wszystkiego w tobie!
Wyeliminuj - Rozpad
Przemoc staje się drogą!
Zakończ - Wyeliminuj
Bój się wszystkiego w tobie!

Puste są oczy wszystkich
Kto jest martwy w środku!
Winny, gdy zabijasz cierpiących
Zdemonizowany!
Otwarte są rany w nas wszystkich?
Kruche, gdy bliscy zaczynają spadać
Puste są oczy wszystkich
Kto jest martwy w środku!
Nowa rzeczywistość...
Nieprzyzwoitość wirusowa
Wszędzie zakrwawieni szwendacze (dookoła!)
Niepewność...
Ta pieprzona próżność
Zanieczyszczanie powietrza zgniłym mięsem

Zapomnij o wszystkich swoich żalach
Przetrwanie to jedyna szansa na przetrwanie
Ich wspomnienia są żywe
Nikt nie wie, co nas czeka
Więc idź dalej do końca
Aż do twojej pewnej śmierci!

Puste są oczy wszystkich
Kto jest martwy w środku?
Winny, gdy zabijasz cierpiących
Zdemonizowany!
Otwarte są rany w nas wszystkich?
Kruche, gdy bliscy zaczynają spadać
Puste są oczy wszystkich
Kto jest martwy w środku!

Przemoc staje się drogą!
Zakończ - Wyeliminuj
Bój się wszystkiego w środku!
Wyeliminuj - Rozpad
Przemoc staje się drogą!
Zakończ - Wyeliminuj
Bój się wszystkiego w środku!

Puste są oczy wszystkich...
Martwy w środku...

Puste są oczy wszystkich
Kto jest martwy w środku?
Winny, gdy zabijasz cierpiących
Zdemonizowany!
Otwarte są rany w nas wszystkich?
Kruche, gdy bliscy zaczynają spadać
Puste są oczy wszystkich
Kto jest martwy w środku!

Przemoc staje się drogą!
Zakończ - Wyeliminuj
Bój się wszystkiego w środku!
Wyeliminuj - Rozpad
Przemoc staje się drogą!
Zakończ - Wyeliminuj
Bój się wszystkiego w środku!


Podobni Teksty