Semblant – Through the Denial

Through the Denial

Through the denial, they ascend
Under fragments of nothing, bring the end

Your reasoning combines the worst of all mankind
Retaliate the difference, condemn the weak and blind
Behind your disguise, the unstoppable decline
Annihilate and terminate through conspiracy and lies

The time approaches for the reckoning
The parasites unravel a triumphant defeat

As we fall, a world undone
Tear apart the innocence behind these eyes
As we fall, the world succumbs
Tear apart the ignorance behind these eyes

A strategy designed to force us to divide
Enshrined insignificance, our social suicide

The fall of denial, our wretched curse
The fall of denial, save us!

As we fall, a world undone
Tear apart the innocence behind these eyes
As we fall, the world succumbs
Tear apart the ignorance behind these eyes

Mocking human minds by praising the divine
Tear apart the ignorance behind these eyes

The fall of denial, our wretched curse
The fall of denial, save us!

As we fall, a world undone
Tear apart the innocence behind these eyes
As we fall, the world succumbs
Tear apart the ignorance behind these eyes
Poprzez zaprzeczenie

Poprzez zaprzeczenie wznoszą się
Pod fragmentami niczego, przynieś koniec

Twoje rozumowanie łączy najgorsze z całej ludzkości
Odwet za różnicę, potępienie słabych i ślepych
Za twoim przebraniem, niepowstrzymany upadek
Zniszcz i zakończ poprzez spisek i kłamstwa

Zbliża się czas rozliczenia
Pasożyty odkrywają triumfalną porażkę

Gdy upadamy, świat nierozwiązany
Rozerwij niewinność za tymi oczami
Gdy upadamy, świat poddaje się
Rozerwij ignorancję za tymi oczami

Strategia mająca na celu zmuszenie nas do podziału
Uświęcona znikomość, nasze społeczne samobójstwo

Upadek zaprzeczenia, nasza nędzna klątwa
Upadek zaprzeczenia, ocal nas!

Gdy upadamy, świat nierozwiązany
Rozerwij niewinność za tymi oczami
Gdy upadamy, świat poddaje się
Rozerwij ignorancję za tymi oczami

Szydzenie z ludzkich umysłów przez wychwalanie boskości
Rozerwij ignorancję za tymi oczami

Upadek zaprzeczenia, nasza nędzna klątwa
Upadek zaprzeczenia, ocal nas!

Gdy upadamy, świat nierozwiązany
Rozerwij niewinność za tymi oczami
Gdy upadamy, świat poddaje się
Rozerwij ignorancję za tymi oczami


Podobni Teksty