Semblant – The Human Eclipse

The Human Eclipse

Fading memories of what we were
The world before exists no more
Specimen colliding to evolve
The emptiness we can't control

The prey inside us learning to survive
Becoming a predator, a higher form of life
Rebuilding walls of a ruined empire
Reach out the surface to stay alive

The alignment of emotions
Constellations as the seasons of life
A torch ablaze in the cold
The sun of a Human Eclipse will rise!

Potential slaves claiming to be forgiven, to be saved
To follow an Alpha Factor, victims of a Chain Reaction
Marching in circles on a line of foolish Beta creatures
It's time to rise, erase the past, blessed in disguise

Poison for the innocence, a key for the cure
Point of departure, cocoon's rupture
A brainwashed medicine regenerate
The eclipse within the human void

The prey inside us learning to survive
Becoming a predator, a higher form of life
Rebuilding walls of a ruined empire
This old world must remain dead

The alignment of emotions
Constellations as the seasons of life
A torch ablaze in the cold
The sun of a Human Eclipse

The alignment of emotions
Constellations as the seasons of life
A torch ablaze in the cold
The sun of a Human Eclipse
Zaćmienie człowieka

Zanikające wspomnienia tego, kim byliśmy
Wcześniejszy świat już nie istnieje
Okazy zderzają się, by ewoluować
Pustka, której nie możemy kontrolować

Ofiara w nas ucząca się przetrwania
Stawanie się drapieżnikiem, wyższą formą życia
Odbudowa murów zrujnowanego imperium
Wyjdź na powierzchnię, aby pozostać przy życiu

Dopasowanie emocji
Gwiazdozbiory jako pory życia
Pochodnia płonie na mrozie
Wzejdzie słońce ludzkiego zaćmienia!

Potencjalni niewolnicy twierdzą, że mają przebaczenie, że mają być zbawieni
Aby śledzić czynnik alfa, ofiary reakcji łańcuchowej
Maszerujesz w kółko na linii głupich stworzeń Beta
Czas powstać, wymazać przeszłość, pobłogosławiony w przebraniu

Trucizna na niewinność, klucz do lekarstwa
Punkt wyjścia, pęknięcie kokonu
Medycyna po praniu mózgu regeneruje
Zaćmienie w ludzkiej pustce

Ofiara w nas ucząca się przetrwania
Stawanie się drapieżnikiem, wyższą formą życia
Odbudowa murów zrujnowanego imperium
Ten stary świat musi pozostać martwy

Dopasowanie emocji
Gwiazdozbiory jako pory życia
Pochodnia płonie na mrozie
Słońce ludzkiego zaćmienia

Dopasowanie emocji
Gwiazdozbiory jako pory życia
Pochodnia płonie na mrozie
Słońce ludzkiego zaćmienia


Podobni Teksty