Sabaton – Winged Hussars

Winged hussars

When the Winged Hussars arrive

A cry for help in time of need await relief from Holy League
60 days of siege outnumbered and weak
Sent a message to the sky wounded soldiers left to die
Will they hold the wall or will the city fall

Dedication
Dedication
They're outnumbered 15 to one
And the battle's begun

And the Winged Hussars arrive
Coming down the mountainside
Let the Winged Hussars arrive
Coming down they turn the tide

As the days are passing by and as the dead are piling high
No escape and no salvation
Trenches to explosive halls are buried deep beneath the walls
Plant the charges there and watch the city fear

Desperation
Desperation
It's a desperate race against the mine
And a race against time

And the Winged Hussars arrive
Coming down the mountainside
Let the Winged Hussars arrive
Coming down they turn the tide

Cannonballs are coming down from the sky
Janissaries are you ready to die
We will seek our vengeance eye for an eye

You'll be stopped upon the steps of our gate
On this field you're only facing our hate
But back home the sultan's sealing your fate

We remember
In September
That's the night Vienna was freed
We made the enemies bleed

And the Winged Hussars arrived!
(Storm clouds fire and steel
Death from above made the enemy kneel)
Coming down the mountainside
(Fighting power and grace
Death from above it's an army of wings)
Then the Winged Hussars arrived
(Storm clouds fire and steel
Death from above made the enemy kneel)
Coming down they turned the tide
(Fighting power and grace
Death from above it's an army of wings)

We remember
In September
When the Winged Hussars arrived
Skrzydlata husaria

Kiedy przybędą Skrzydlaci Huzarowie

Wołanie o pomoc w potrzebie czeka na pomoc od Świętej Ligi
60 dni oblężenia przewaga liczebna i słaba
Wysłałem wiadomość do nieba rannych żołnierzy pozostawionych na śmierć
Czy utrzymają mur, czy miasto upadnie?

Poświęcenie
Poświęcenie
Mają przewagę liczebną 15 do jednego
I bitwa się rozpoczęła

I przybywają Skrzydlaci Huzarowie
Schodząc ze zbocza góry
Niech przybędzie skrzydlata husaria
Schodząc w dół odwracają bieg

Gdy dni mijają, a umarli piętrzą się wysoko
Bez ucieczki i bez zbawienia
Okopy do wybuchowych hal są zakopane głęboko pod ścianami
Podłóż tam ładunki i obserwuj strach miasta

Desperacja
Desperacja
To desperacki wyścig z kopalnią
I wyścig z czasem

I przybywają Skrzydlaci Huzarowie
Schodząc ze zbocza góry
Niech przybędzie skrzydlata husaria
Schodząc w dół odwracają bieg

Kule armatnie spadają z nieba
Janczarowie, czy jesteście gotowi umrzeć?
Będziemy szukać zemsty oko za oko

Zostaniesz zatrzymany na stopniach naszej bramy
Na tym polu spotykasz się tylko z naszą nienawiścią
Ale w domu sułtan przypieczętowuje twój los

Pamiętamy
We wrześniu
To była noc uwolnienia Wiednia
Sprawiliśmy, że wrogowie krwawili

I przybyli Skrzydlaci Huzarowie!
(Chmury burzowe ogień i stal)
Śmierć z góry sprawiła, że wróg uklęknął)
Schodząc ze zbocza góry
(Walka i łaska)
Śmierć z góry to armia skrzydeł)
Potem przybyli Skrzydlaci Huzarowie
(Chmury burzowe ogień i stal)
Śmierć z góry sprawiła, że wróg uklęknął)
Schodząc w dół odwrócili bieg
(Walka i łaska)
Śmierć z góry to armia skrzydeł)

Pamiętamy
We wrześniu
Kiedy przybyli Skrzydlaci Huzarowie

Pieśń „Winged Hussars” jest śpiewana o bohaterskim oblężeniu Wiednia przez wojska osmańskie w 1683 roku. obrońcy z tonącym sercem czekali na pomoc ze strony szefa Ligi Świętej, króla Polski Jana III Sobieskiego. Na czas przybyły wojska polskie, szczególnie zasłużone w boju, słynna husaria. Kompozycję wyróżnia gitarowe solo, które jest bardzo melodyjne i złożone. Tylko nie zapomnij o samym tekście, który bardzo jasno i soczyście oddaje klimat bitwy i ma motywujące słowa, które w większym stopniu znajdują się w refrenie.Podobni Teksty