Sabaton – The Valley Of Death

The Valley Of Death

Dug in deep, equipped for attack
Outnumbered, determined to win
Double trench lines that won't give in
They're prepared let the battle begin
Here again they've done this before
A lesson that they should have learned by now
Reinforced with new men and guns
Who are ready for death when it comes

United they're strong, united they're holding the line
The Valley of Death, awaiting the British as they come their way

Their attack is coming fight them back
Bulgarians holding the line
Facing wave after wave, will never surrender
Again, again, again, again
They attack, Bulgaria held them back
Unleash their counter barrage
Let it rain artillery pounding the trenches
No surrender, fight them until the end

Fortified, and made to defy
Protected by wires and guns
Troops as far as the eye can see
They advance under Vazovs command
Row on row, as they come from below
Twice they attack, twice they're beaten back
Every time they try, they will die
Their line of defense is still intact
For white, green and red, for the nation they're fighting for
The British are done, three times the defense of Doiran has been won

Their attack is coming fight them back
Bulgarians holding the line
Facing wave after wave, will never surrender
Again, again, again, again
They attack, Bulgaria held them back
Unleash their counter barrage
Let it rain artillery pounding the trenches
No surrender, fight them until the end

For white, green and red, for the nation they're fighting for
The British are done, three times the defense of Doiran has been won

Their attack is coming fight them back
Bulgarians holding the line
Facing wave after wave, will never surrender
Again, again, again, again
They attack, Bulgaria held them back
Unleash their counter barrage
Let it rain artillery pounding the trenches
No surrender, fight them until the end
Dolina Śmierci

Okopany głęboko, przygotowany do ataku
Przewaga liczebna, zdeterminowana, aby wygrać
Podwójne linie wykopów, które się nie poddają
Są przygotowani na rozpoczęcie bitwy
Tutaj znowu zrobili to już wcześniej
Lekcja, której powinni się już nauczyć
Wzmocniony nowymi ludźmi i bronią
Którzy są gotowi na śmierć, kiedy nadejdzie?

Zjednoczeni są silni, zjednoczeni trzymają linię
Dolina Śmierci, czekająca na nadchodzących Brytyjczyków

Ich atak nadchodzi, walcz z nimi
Bułgarzy trzymają się linii
Stając w obliczu fali za falą, nigdy się nie podda
Znowu, znowu, znowu, znowu
Atakują, Bułgaria ich powstrzymała
Uwolnij ich kontrę zaporową
Niech pada deszcz artylerii uderzającej w okopy
Nie poddawaj się, walcz z nimi do końca

Ufortyfikowany i stworzony, by się przeciwstawić
Chronione przez przewody i pistolety
Oddziały jak okiem sięgnąć
Posuwają się pod dowództwem Wazowa
Wiersz za rzędem, jak dochodzą od dołu
Dwa razy atakują, dwa razy zostają pokonani
Za każdym razem, gdy spróbują, umrą
Ich linia obrony jest nadal nienaruszona
O biel, zieleń i czerwień, o naród, o który walczą
Brytyjczycy skończeni, trzykrotnie wygrana obrona Doiran

Ich atak nadchodzi, walcz z nimi
Bułgarzy trzymają się linii
Stając w obliczu fali za falą, nigdy się nie podda
Znowu, znowu, znowu, znowu
Atakują, Bułgaria ich powstrzymała
Uwolnij ich kontrę zaporową
Niech pada deszcz artylerii uderzającej w okopy
Nie poddawaj się, walcz z nimi do końca

O biel, zieleń i czerwień, o naród, o który walczą
Brytyjczycy skończeni, trzykrotnie wygrana obrona Doiran

Ich atak nadchodzi, walcz z nimi
Bułgarzy trzymają się linii
Stając w obliczu fali za falą, nigdy się nie podda
Znowu, znowu, znowu, znowu
Atakują, Bułgaria ich powstrzymała
Uwolnij ich kontrę zaporową
Niech pada deszcz artylerii uderzającej w okopy
Nie poddawaj się, walcz z nimi do końca


Podobni Teksty