Sabaton – The Unkillable Soldier

The Unkillable Soldier

Into the fire through trenches and mud
Son of Belgium and Ireland with war in his blood
Leading the charge into hostile barrage
By design, he was made for the frontline

Studied law, with a thirst for war
Fought in Africa, wanted more
Back in Europe then straight to France
He's joining the allied advance
Through the Somme and the Devil's Wood
All the battles that he withstood
Born a soldier, enjoyed the war
He always kept coming for more

Never die, shot through the eye
Never surrender however they try
How they try, shot through the eye
He'll never die

At the edge of madness, in a time of sadness
An immortal soldier finds his home
Proven under fire, over trench and wire
No fear of death, he's unshakeable

In the battles, when he was shot
Kept on fighting, and never stopped
In Arras, Cambrai, Passchendaele
Ignoring his wounds he prevailed
Save the day, he'll never stray
Facing the foes that are coming his way
Come his way, he'll never stray
Saving the day

At the edge of madness, in a time of sadness
An immortal soldier finds his home
Proven under fire, over trench and wire
Forged for the war, he's unbreakable
At the edge of madness, he will show no sadness
Never broken, he'll be back for more
Proven under fire, over trench and wire
No fear of death, he's unshakeable

Into the fire through trenches and mud
Son of Belgium and Ireland with war in his blood
Leading the charge into hostile barrage
By design, he was made for the frontline

Never die, shot through the eye
Never surrender however they try
How they try, shot through the eye
He'll never die

At the edge of madness, in a time of sadness
An immortal soldier, edge of madness
At the edge of madness, in a time of sadness
An immortal soldier, finds his home
Proven under fire, over trench and wire
Forged for the war, he's unbreakable
At the edge of madness, he will show no sadness
Never broken, he'll be back for more
Proven under fire, over trench and wire
No fear of death, he is forged for the war,
He will always be coming for more
Żołnierz Nie do zabicia

W ogień przez okopy i błoto
Syn Belgii i Irlandii z wojną we krwi
Prowadzenie szarży we wrogą zaporę
Z założenia został stworzony na linię frontu

Studiował prawo, spragniony wojny
Walczyłem w Afryce, chciałem więcej
Z powrotem w Europie, a potem prosto do Francji
Dołącza do sojuszniczego natarcia
Przez Sommę i Devil's Wood
Wszystkie bitwy, które przetrwał
Urodzony żołnierz, cieszył się wojną
Zawsze przychodził po więcej

Nigdy nie umieraj, strzał w oko
Nigdy się nie poddawaj, chociaż próbują
Jak próbują, strzał w oko
On nigdy nie umrze

Na skraju szaleństwa, w czasie smutku
Nieśmiertelny żołnierz odnajduje swój dom
Sprawdzony pod ostrzałem, nad rowem i drutem
Bez strachu przed śmiercią, jest niewzruszony

W bitwach, kiedy został postrzelony
Ciągle walczyłem i nigdy nie przestałem
W Arras, Cambrai, Passchendaele
Ignorując swoje rany zwyciężył
Ocal dzień, on nigdy nie zbłądzi
Stawiając czoła wrogom, którzy idą na jego drodze
Chodź jego drogą, on nigdy nie zbłądzi
Ratowanie dnia

Na skraju szaleństwa, w czasie smutku
Nieśmiertelny żołnierz odnajduje swój dom
Sprawdzony pod ostrzałem, nad rowem i drutem
Wykuty na wojnę, jest niezniszczalny
Na skraju szaleństwa nie okaże smutku
Nigdy nie złamany, wróci po więcej
Sprawdzony pod ostrzałem, nad rowem i drutem
Bez strachu przed śmiercią, jest niewzruszony

W ogień przez okopy i błoto
Syn Belgii i Irlandii z wojną we krwi
Prowadzenie szarży we wrogą zaporę
Z założenia został stworzony na linię frontu

Nigdy nie umieraj, strzał w oko
Nigdy się nie poddawaj, chociaż próbują
Jak próbują, strzał w oko
On nigdy nie umrze

Na skraju szaleństwa, w czasie smutku
Nieśmiertelny żołnierz, krawędź szaleństwa
Na skraju szaleństwa, w czasie smutku
Nieśmiertelny żołnierz odnajduje swój dom
Sprawdzony pod ostrzałem, nad rowem i drutem
Wykuty na wojnę, jest niezniszczalny
Na skraju szaleństwa nie okaże smutku
Nigdy nie złamany, wróci po więcej
Sprawdzony pod ostrzałem, nad rowem i drutem
Nie boi się śmierci, jest wykuty na wojnę,
Zawsze będzie przyjeżdżał po więcej


Podobni Teksty