Sabaton – The Royal Guard

The Royal Guard

From the frozen north they came
Fought for founding father's claim
It was then, their tale began

Trace their roots from sixteen strong
By their King where they belong
En tid
Av Krig

Wherever he goes
Near or far, they are close
For the King of Sweden they lay down their lives

For the Swedish crown they stand
By the King at his command
Five hundred years for the fatherland
Marching across the belt
Crushing blow at Narva dealt
Livgardet, our royal guard

Sworn protectors of the throne
Royal doctrine set in stone
For the crown you shall give your life

By traditions from the past
Swedish soldiers stand steadfast
I frid
Och i strid

And if one shall fall
Yet another heeds the call
For King and for country they lay down their lives

For the Swedish crown they stand
By the King at his command
Five hundred years for the fatherland
Marching across the belt
Crushing blow at Narva dealt
Livgardet, our royal guard

För Sverige i tiden
Dit konungen går
De gör vad som synes omöjligt
Vad än framtiden spår

Wherever he goes
Near or far, they are close
For the King of Sweden they lay down their lives

Still for the crown they stand
By the King at his command
Five hundred years for the fatherland
Marching across the belt
Crushing blow at Narva dealt
Livgardet, our royal guard
Gwardia Królewska

Przybyli z mroźnej północy
Walczył o roszczenie ojca założyciela
Wtedy zaczęła się ich opowieść

Śledź ich korzenie od szesnastu silnych
Na ich króla, dokąd należą
Koniec
Av Krig

Gdziekolwiek pójdzie
Blisko czy daleko, są blisko
Za króla Szwecji oddali swoje życie

Stoją za koroną szwedzką
Przez króla na jego rozkaz
Pięćset lat za ojczyznę
Maszerując przez pas
Miażdżący cios w Narva zadał
Livgardet, nasza królewska gwardia

Zaprzysiężeni obrońcy tronu
Doktryna królewska wyryta w kamieniu
Za koronę oddasz swoje życie!

Według tradycji z przeszłości
Szwedzcy żołnierze stoją niezłomnie
Pytam
Och kroczę

A jeśli ktoś upadnie?
Jeszcze inny słucha wezwania
Za króla i za kraj oddają swoje życie

Stoją za koroną szwedzką
Przez króla na jego rozkaz
Pięćset lat za ojczyznę
Maszerując przez pas
Miażdżący cios w Narva zadał
Livgardet, nasza królewska gwardia

För Sverige i tiden
Dit konungen går
De gör vad som synes omöjligt
Vad än framtiden spår

Gdziekolwiek pójdzie
Blisko czy daleko, są blisko
Za króla Szwecji oddali swoje życie

Wciąż stoją za koroną
Przez króla na jego rozkaz
Pięćset lat za ojczyznę
Maszerując przez pas
Miażdżący cios w Narva zadał
Livgardet, nasza królewska gwardia


Podobni Teksty