Sabaton – The Last Stand

The Last Stand

In the heart of Holy See,
In the home of Christianity,
The seat of power is in danger

There's a foe of a thousand swords,
They've been abandoned by their lords
Their fall from grace will pave their path to damnation!

They're the one hundred eighty-nine
In the service of Heaven
They're protecting the holy line,
It was 1527
Gave their lives on the steps to Heaven,
Thy will be done!

For the grace, for the might of our Lord!
For the home of the Holy!
For the faith, for the way of the sword,
Gave their lives so boldly!
For the grace, for the might of our Lord!
In the name of His glory!
For the faith, for the way of the sword,
Come and tell their story again!

Under guard of forty-two,
Along a secret avenue,
Castel Sant'Angelo is waiting

They're the guard of the Holy See,
They're the guards of Christianity
Their path to history is paved with salvation!

They're the one hundred eighty-nine
In the service of Heaven
They're protecting the holy line,
It was 1527
Gave their lives on the steps to Heaven,
Thy will be done!

For the grace, for the might of our Lord!
For the home of the Holy!
For the faith, for the way of the sword,
Gave their lives so boldly!
For the grace, for the might of our Lord!
In the name of His glory!
For the faith, for the way of the sword,
Come and tell their story again!

[solo]

Dying for salvation, with dedication!
No capitulation, annihilation!
Papal commendation, reincarnation,
Heaven is your destination!
Dying for salvation, with dedication!
No capitulation, annihilation!
Papal commendation, reincarnation,
Heaven is your destination!

In the name of God!

For the grace, for the might of our Lord!
For the home of the Holy!
For the faith, for the way of the sword,
Gave their lives so boldly!
For the grace, for the might of our Lord!
In the name of His glory!
For the faith, for the way of the sword,
Come and tell their story!
Gave their lives so boldly!
Come and tell the Swiss Guard's story again!
Ostatni bastion

W sercu Stolicy Apostolskiej
W domu chrześcijaństwa
Siedziba władzy jest w niebezpieczeństwie

Tysiąc mieczy jest wrogiem,
Zostały porzucone przez swoich panów
Ich upadek z łaski utoruje im drogę do potępienia!

To sto osiemdziesiąt dziewięć
W służbie Nieba
Chronią świętą linię,
To było 1527
Oddali swoje życie na schodach do Nieba,
Bądź wola Twoja!

O łaskę, o moc naszego Pana!
Do domu Świętego!
Za wiarę, za drogę miecza,
Oddali swoje życie tak śmiało!
O łaskę, o moc naszego Pana!
W imię Jego chwały!
Za wiarę, za drogę miecza,
Przyjdź i jeszcze raz opowiedz ich historię!

Pod strażą czterdziestu dwóch,
Wzdłuż tajnej alei
Zamek Świętego Anioła czeka

Są strażnikami Stolicy Apostolskiej,
Są strażnikami chrześcijaństwa
Ich droga do historii jest wybrukowana zbawieniem!

To sto osiemdziesiąt dziewięć
W służbie Nieba
Chronią świętą linię,
To było 1527
Oddali swoje życie na schodach do Nieba,
Bądź wola Twoja!

O łaskę, o moc naszego Pana!
Do domu Świętego!
Za wiarę, za drogę miecza,
Oddali swoje życie tak śmiało!
O łaskę, o moc naszego Pana!
W imię Jego chwały!
Za wiarę, za drogę miecza,
Przyjdź i jeszcze raz opowiedz ich historię!

[solo]

Umrzeć dla zbawienia, z oddaniem!
Żadnej kapitulacji, anihilacji!
Pochwała papieska, reinkarnacja,
Niebo jest Twoim celem!
Umrzeć dla zbawienia, z oddaniem!
Żadnej kapitulacji, anihilacji!
Pochwała papieska, reinkarnacja,
Niebo jest Twoim celem!

W imię Boga!

O łaskę, o moc naszego Pana!
Do domu Świętego!
Za wiarę, za drogę miecza,
Oddali swoje życie tak śmiało!
O łaskę, o moc naszego Pana!
W imię Jego chwały!
Za wiarę, za drogę miecza,
Przyjdź i opowiedz ich historię!
Oddali swoje życie tak śmiało!
Przyjdź i jeszcze raz opowiedz historię Gwardii Szwajcarskiej!

„The Last Stand” – ta piosenka sięga XVI wieku. Zainspirowana kolczugą i podartymi mieczami, grupa Sabaton była w stanie stworzyć kolejne historyczne arcydzieło. Podobnie jak w innych kompozycjach albumu, jest tu ciekawy obraz historyczny, przesiąknięty wiarą i wojną. Jest tu też bardzo inspirujący refren, który jest bardzo ważny dla takiego gatunku. Główna rafa gitarowa jest płynnie spleciona z klawiszami, co tworzy niepowtarzalną amforę.Podobni Teksty