Sabaton – The Last Battle

The last battle

5 th of may, V day is just around the corner
1945 the Führer reign is at it’s end

Jenny at the gates, as the SS open fire
There´s no time to waste, the final battle has begun

After the downfall, a castle besieged
Facing the nazis awaiting relief
Gangl and Lee and their men set the prisoners free

An it’s the end of the line of the final journey
Enemies leaving the past
And it’s American troops and the German army
Joining together at last

One last fight, it’s the death throes of the 3rd reich
Justice shall be done, the final battle remains

Ammo is running low, they’re depleting their machineguns
Every bullet counts until surrender is announced

After the downfall, a castle relieved
Defeating the nazis who held them besieged
Gangl and Lee and their men set the prisoners free

From the foot of the alps to the shores of the sea
From the foot of the alps to the shores of the sea
From the home of the brave, from the land of the free
From the foot of the alps to the shores of the sea
Ostatnia bitwa

5 maja, V dzień jest tuż za rogiem
1945 panowanie Führera dobiega końca

Jenny przy bramach, jak esesmani otwierają ogień
Nie ma czasu do stracenia, rozpoczęła się ostateczna bitwa

Po upadku oblężony zamek
W obliczu nazistów czekających na ulgę
Gangl i Lee oraz ich ludzie uwolnili więźniów

I to koniec linii ostatniej podróży
Wrogowie opuszczający przeszłość
A to wojska amerykańskie i armia niemiecka
Łączymy się w końcu

Ostatnia walka, to agonii III Rzeszy
Sprawiedliwość zostanie wykonana, ostateczna bitwa pozostaje

Kończy się amunicja, niszczą karabiny maszynowe
Liczy się każda kula do momentu ogłoszenia kapitulacji

Po upadku zamek ulżył
Pokonanie nazistów, którzy trzymali ich w oblężeniu
Gangl i Lee oraz ich ludzie uwolnili więźniów

Od podnóża Alp do brzegów morza
Od podnóża Alp do brzegów morza
Z domu odważnych, z krainy wolnych
Od podnóża Alp do brzegów morza

W pracach często wspomina się o wydarzeniach II wojny światowej, które z pewnością nie ominęły pracy grupy Sabaton. Ci faceci wiedzą, jak tworzyć prawdziwe ody do wydarzeń wojskowych. Piosenka „Ostatnia bitwa” poświęcona jest bitwie o zamek Itter – bitwie, która miała miejsce pod koniec II wojny światowej w Austrii. Utwór wyróżnia liryczny śpiew po solówce, co nie tak często spotykane jest w tej grupie.Podobni Teksty