Sabaton & Floor Jansen – The Future Of Warfare

The Future Of Warfare

Standing in the line of fire
32 will lead the way
Coming over trench and wire
Going through the endless grey

A desolate wasteland
Infernal depiction of Hell
The birth of a new way
September 15, 1916

The first wave approaches
At Flers-Courcelette
Through fire and brimstone
Breaking away, coming your way

Standing in the line of fire
32 will lead the way
Coming over trench and wire
Going through the endless grey

Standing in the line of fire
Moving on through the fray
Coming over trench and wire
Live to fight another day

The spell has been broken
A new way to wage war has come
The future of warfare
For all to be seen, 1918

The new world approaches
Villers-Bretonneux
Mechanized warfare
Breaking away, coming your way

Standing in the line of fire
32 will lead the way
Coming over trench and wire
Going through the endless grey

Standing in the line of fire
Moving on through the fray
Coming over trench and wire
Live to fight another day

Standing in the line of fire
Moving on through the fray
Coming over trench and wire
Live to fight another day

Standing in the line of fire
32 will lead the way
Coming over trench and wire
Going through the endless grey

Standing in the line of fire
Moving on through the fray
Coming over trench and wire
Live to fight another day
Przyszłość wojny

Stojąc na linii ognia
32 poprowadzi drogę
Idąc przez rów i drut
Przechodząc przez nieskończoną szarość

Opustoszałe pustkowie
Piekielne przedstawienie piekła
Narodziny nowej drogi
15 września 1916

Zbliża się pierwsza fala
We Flers-Courcelette
Poprzez ogień i siarkę
Odrywam się, idę w twoją stronę

Stojąc na linii ognia
32 poprowadzi drogę
Idąc przez rów i drut
Przechodząc przez nieskończoną szarość

Stojąc na linii ognia
Idziemy dalej przez walkę
Idąc przez rów i drut
Żyj, by walczyć kolejny dzień

Czar został złamany
Nadszedł nowy sposób prowadzenia wojny
Przyszłość wojny
Aby wszyscy byli widziani, 1918

Nadchodzi nowy świat
Villers-Bretonneux
Wojna zmechanizowana
Odrywam się, idę w twoją stronę

Stojąc na linii ognia
32 poprowadzi drogę
Idąc przez rów i drut
Przechodząc przez nieskończoną szarość

Stojąc na linii ognia
Idziemy dalej przez walkę
Idąc przez rów i drut
Żyj, by walczyć kolejny dzień

Stojąc na linii ognia
Idziemy dalej przez walkę
Idąc przez rów i drut
Żyj, by walczyć kolejny dzień

Stojąc na linii ognia
32 poprowadzi drogę
Idąc przez rów i drut
Przechodząc przez nieskończoną szarość

Stojąc na linii ognia
Idziemy dalej przez walkę
Idąc przez rów i drut
Żyj, by walczyć kolejny dzień


Podobni Teksty