Sabaton – The End Of The War To End All Wars

The End Of The War To End All Wars

[Verse 1]
Death, hard to ignore
One million lost five months into the war
Pain, fell one by one
Three years remained, it had only begun
Unable to restore
A map redrawn
Unlike what came before
The future of warfare has dawned

[Verse 2]
Do what must be done
Send off your son, life cut short by a gun
Gas, cover the fields
Gone with the wind, reveal lethal ideals

[Refrain]
And as the end draws near
November dawn
With losses so severe
Cease-fire, their forces withdrawn

[Chorus]
Great war enter
Front and centre
Grand endeavour
Lost forever
Great war enter
Front and centre
Grand endeavour
Lost forever

[Refrain]
And as the end draws near
November dawn
With losses so severe
Cease-fire, their forces withdrawn

[Outro]
November 11th settling the score
From 15 to 20 million
Almost half of the dead civilian
A new world will dawn from empires fallen
The end of the war to end war
Koniec wojny, aby zakończyć wszystkie wojny

[Wiersz 1]
Śmierć, trudna do zignorowania
Milion stracił pięć miesięcy na wojnie
Ból, spadał jeden po drugim
Zostały trzy lata, dopiero się zaczęło
Nie można przywrócić
Przerysowana mapa
W przeciwieństwie do tego, co było wcześniej
Przyszłość wojny zaświtała

[Wiersz 2]
Zrób to, co trzeba zrobić
Odeślij swojego syna, życie skrócone przez pistolet
Gaz, przykryj pola
Przeminęło z wiatrem, ujawnij śmiertelne ideały

[Refren]
A gdy zbliża się koniec
listopadowy świt
Z tak poważnymi stratami
Rozejm, ich siły wycofane

[Chór]
Wielka wojna wchodzi
Przód i środek
Wielkie przedsięwzięcie
Zagubiony na zawsze
Wielka wojna wchodzi
Przód i środek
Wielkie przedsięwzięcie
Zagubiony na zawsze

[Refren]
A gdy zbliża się koniec
listopadowy świt
Z tak poważnymi stratami
Rozejm, ich siły wycofane

[Zakończ]
11 listopada wyrównanie rachunków
Od 15 do 20 milionów
Prawie połowa zabitych cywilów
Z upadłych imperiów zaświta nowy świat
Koniec wojny, aby zakończyć wojnę


Podobni Teksty