Sabaton – The Ballad of Bull

The ballad of Bull

Sometimes war is killing sometimes it's saving lives
It's the judgement of fate it's nothing that man can dictate
Corporal Leslie Allen carried them from Tambu
Saved his brothers in arms went out and followed through

There and back again Bull just carried on
Under fire he carried them out one by one
There and back again bullets all around
All of the men that he carried away
12 men would now live to see one more day
His fear held at bay as he carried them away

Sometimes war is killing sometimes it's saving lives
From Australias shore Bull Allen went to war
Sometimes war is saving sometimes it's taking lives
Thanks to 1 single man a dozen more survives

There and back again Bull just carried on
Under fire he carried them out one by one
There and back again bullets all around
All of the men that he carried away
12 men would now live to see one more day
His fear held at bay as he carried them away

Some men return from a war in a bag and yet the world knows their story
Others return unwilling to brag alive and
humble at heart

There and back again Bull just carried on
Under fire he carried them out one by one
There and back again bullets all around
All of the men that he carried away
12 men would now live to see one more day
His fear held at bay as he carried them away
Ballada o byku

Czasem wojna zabija czasem ratuje życie
To osąd losu, to nic, co człowiek może dyktować
Kapral Leslie Allen przywiózł je z Tambu
Uratowany jego towarzysze broni wyszedł i poszedł dalej

Tam i z powrotem Bull po prostu kontynuował
Pod ostrzałem wyprowadzał je pojedynczo
Tam i z powrotem kule dookoła
Wszyscy mężczyźni, których zabrał…
Dożyłoby teraz 12 mężczyzn, aby zobaczyć jeszcze jeden dzień
Jego strach powstrzymał się, gdy je zabrał

Czasem wojna zabija czasem ratuje życie
Z wybrzeża Australii Bull Allen wyruszył na wojnę
Czasem wojna ratuje czasem odbiera życie
Dzięki 1 samotnemu człowiekowi przetrwa jeszcze tuzin

Tam i z powrotem Bull po prostu kontynuował
Pod ostrzałem wyprowadzał je pojedynczo
Tam i z powrotem kule dookoła
Wszyscy mężczyźni, których zabrał…
Dożyłoby teraz 12 mężczyzn, aby zobaczyć jeszcze jeden dzień
Jego strach powstrzymał się, gdy je zabrał

Niektórzy mężczyźni wracają z wojny w worku, a jednak świat zna ich historię
Inni wracają niechętnie chwalą się życiem i
pokorny w sercu

Tam i z powrotem Bull po prostu kontynuował
Pod ostrzałem wyprowadzał je pojedynczo
Tam i z powrotem kule dookoła
Wszyscy mężczyźni, których zabrał…
Dożyłoby teraz 12 mężczyzn, aby zobaczyć jeszcze jeden dzień
Jego strach powstrzymał się, gdy je zabrał


Podobni Teksty