Sabaton – Stormtroopers

Stormtroopers

Now there's a standstill in the war, repeating what's been done before
It must come to an end, a few will transcend
They were under twenty five, and under fire they would thrive
The Sturmmann is born, their enemies scorn
A glimpse of the future, new tactics in war
New doctrine in combat explored

As fast as lightning, there's no time to mourn
A glimpse of the future and Blitzkrieg is born

Strike at zero hour
With overwhelming firepower
They're fueled by the fear in their enemies eyes
It's a shock troop infiltration
A fast and violent escalation
Out of the trenches the stormtroopers rise

Jägers led the way, the pioneers would join the fray
Initiative gained, advancement sustained
Lead through direct command, as they're advancing through the land
Encircling their flanks, and ravage their ranks
Expose their reinforcements, destroying their lines
New doctrine in combat aligns
Infantry attacks, exposing the cracks
New combat ideals, on the Kaiserschlacht's fields

Strike at zero hour
With overwhelming firepower
They're fueled by the fear in their enemies eyes
It's a shock troop infiltration
A fast and violent escalation
Out of the trenches the stormtroopers rise

A glimpse of the future, new tactics in war
New doctrine in combat explored

As fast as lightning, there's no time to mourn
A glimpse of the future and Blitzkrieg is born

Strike at zero hour
With overwhelming firepower
They're fueled by the fear in their enemies eyes
It's a shock troop infiltration
A fast and violent escalation
Out of the trenches the stormtroopers rise
Strike at zero hour
With overwhelming firepower
They're fueled by the fear in their enemies eyes
It's a shock troop infiltration
A fast and violent escalation
Out of the trenches the stormtroopers rise
Szturmowcy

Teraz w wojnie panuje zastój, powtarzam to, co zostało zrobione wcześniej
To musi się skończyć, kilku przekroczy
Mieli mniej niż dwadzieścia pięć lat i pod ostrzałem będą się rozwijać
Rodzi się Sturmmann, ich wrogowie pogardzają
Spojrzenie w przyszłość, nowa taktyka na wojnie
Zbadanie nowej doktryny w walce

Szybko jak błyskawica, nie ma czasu na żałobę
Przebłysk przyszłości i narodziny Blitzkriegu

Uderz w godzinę zero
Z przytłaczającą siłą ognia
Napędza ich strach w oczach wrogów
To infiltracja oddziału uderzeniowego
Szybka i gwałtowna eskalacja
Z okopów wyłaniają się szturmowcy

Na czele torowali Jägers, pionierzy dołączyli do walki
Inicjatywa zdobyta, postęp utrzymany
Prowadź przez bezpośrednie dowództwo, gdy posuwają się przez ziemię
Okrążają ich flanki i pustoszą ich szeregi
Odsłoń ich posiłki, niszcząc ich linie
Dostosowuje się nowa doktryna w walce
Ataki piechoty, odsłaniające pęknięcia
Nowe ideały walki na polach Kaiserschlachtu

Uderz w godzinę zero
Z przytłaczającą siłą ognia
Napędza ich strach w oczach wrogów
To infiltracja oddziału uderzeniowego
Szybka i gwałtowna eskalacja
Z okopów wyłaniają się szturmowcy

Spojrzenie w przyszłość, nowa taktyka na wojnie
Zbadanie nowej doktryny w walce

Szybko jak błyskawica, nie ma czasu na żałobę
Przebłysk przyszłości i narodziny Blitzkriegu

Uderz w godzinę zero
Z przytłaczającą siłą ognia
Napędza ich strach w oczach wrogów
To infiltracja oddziału uderzeniowego
Szybka i gwałtowna eskalacja
Z okopów wyłaniają się szturmowcy
Uderz w godzinę zero
Z przytłaczającą siłą ognia
Napędza ich strach w oczach wrogów
To infiltracja oddziału uderzeniowego
Szybka i gwałtowna eskalacja
Z okopów wyłaniają się szturmowcy


Podobni Teksty