Sabaton & Tina Guo – Steel Commanders

Steel Commanders

[Verse 1]
Over 100 years ago,
Since we first rode into fire
The rulers of the battlefield,
Rolling over trench and wire

[Verse 2]
Into battle, no retreat, roll out,
For our foes we spell disaster
In the footsteps of Montgomery,
Patton followed we came after

[Pre-Chorus]
Fleurs-courcelette showed the way
Evolution leading to El-Alamein until today
We’re the first ones into the fray

[Chorus]
Steel Commanders,
rule the battlefield!
Spearhead Flanders,
tankers leading the
Storm of panzers,
battle calling the
Steel Commanders!

[Verse 3]
From the Mark 1´s introduction
To the beast known as the Leopard
With our Chieftains and Centurions
Our frontline has been tempered

[Verse 4]
From the fields of Prokhorovka
To the shores of Overlord
The beginning of the victory
Shermans rolling on to Sword

[Pre-Chorus]
Fleurs-courcelette showed the way
Evolution leading to El-Alamein until today
We’re the first ones into the fray

[Chorus]
Steel Commanders,
rule the battlefield!
Spearhead Flanders,
tankers leading the
Storm of panzers,
battle calling the
Steel Commanders!

[Instrumental]

[Outro]
Steel Commanders
Spearhead Flanders
Storm of panzers
Steel Commanders
Steel Commanders,
rule the battlefield
Spearhead Flanders
Steel Commanders
Steel Commanders,
rule the battlefield
Spearhead Flanders,
tankers leading the
Storm of panzers
battle calling the
Steel Commanders
Dowódcy stali

[Wiersz 1]
Ponad 100 lat temu
Odkąd po raz pierwszy wjechaliśmy w ogień
Władcy pola bitwy,
Przetaczanie się przez rów i drut

[Wiersz 2]
Do bitwy, bez odwrotu, wytocz się,
Dla naszych wrogów oznaczamy katastrofę
Śladami Montgomery'ego
Patton poszedł za nami?

[Wstępny refren]
Fleurs-kurceletka wskazała drogę
Ewolucja prowadząca do El-Alamein do dziś
Jesteśmy pierwszymi w walce

[Chór]
Dowódcy stali,
rządzić polem bitwy!
Flandria włóczni,
cysterny prowadzące
Burza pancerna,
bitwa wzywająca
Dowódcy stali!

[Wiersz 3]
Od wprowadzenia do Marka 1
Do bestii znanej jako Lampart
Z naszymi wodzami i centurionami
Nasza linia frontu została zahartowana

[Wiersz 4]
Z pól Prochorowki
Do brzegów Overlord
Początek zwycięstwa
Shermany toczące się do miecza

[Wstępny refren]
Fleurs-kurceletka wskazała drogę
Ewolucja prowadząca do El-Alamein do dziś
Jesteśmy pierwszymi w walce

[Chór]
Dowódcy stali,
rządzić polem bitwy!
Flandria włóczni,
cysterny prowadzące
Burza pancerna,
bitwa wzywająca
Dowódcy stali!

[Instrumentalny]

[Zakończ]
Dowódcy stali
Włócznia Flandrii
Burza pancerna
Dowódcy stali
Dowódcy stali,
rządzić polem bitwy
Włócznia Flandrii
Dowódcy stali
Dowódcy stali,
rządzić polem bitwy
Flandria włóczni,
cysterny prowadzące
Burza pancerna
bitwa wzywająca
Dowódcy stali


Podobni Teksty