Sabaton – Sparta

Sparta

Many, many years ago, when Persia came ashore
Heeding Leonidas' call, the Spartans went to war

Joined by their brothers, a few against the fateful horde
Hellenic hearts are set aflame,
The hot gate calls their name

A final stand, stop the Persians, spear in hand
Form a wall, live to fall, and live Forever

Sparta! Hellas!
Then, and again, sing of three hundred men!
Slaughter! Persians!
Glory and death, Spartans will never surrender!

Morning has broken, today they're fighting in the shade
When arrows blocked the sun, they fell,
Tonight they dine in Hell

By traitor's hand, secret passage to their Land
Know his name, know his shame will last forever

Sparta! Hellas!
Then, and again, sing of three hundred men!
Slaughter! Persians!
Glory and death, Spartans will never surrender!

Sparta! Hellas!
Then, and again, sing of three hundred men!
Slaughter! Persians!
Glory and death, Spartans will never surrender!
Sparta

Wiele, wiele lat temu, kiedy Persja wylądowała na lądzie
Zgodnie z wezwaniem Leonidasa Spartanie poszli na wojnę

Razem z braćmi, kilku przeciwko fatalnej hordzie
Greckie serca płoną,
Gorąca brama woła ich imię

Ostateczna walka, zatrzymaj Persów, włócznia w ręku
Utwórz mur, żyj, by upaść i żyj wiecznie

Sparta! Cholera!
Potem i znowu śpiewaj o trzystu ludziach!
Ubój! Persowie!
Chwała i śmierć, Spartanie nigdy się nie poddadzą!

Załamał się poranek, dziś walczą w cieniu
Kiedy strzały zablokowały słońce, upadli,
Dziś wieczorem jedzą w piekle

Z ręki zdrajcy tajne przejście do ich krainy
Znaj jego imię, wiedz, że jego wstyd będzie trwał wiecznie

Sparta! Cholera!
Potem i znowu śpiewaj o trzystu ludziach!
Ubój! Persowie!
Chwała i śmierć, Spartanie nigdy się nie poddadzą!

Sparta! Cholera!
Potem i znowu śpiewaj o trzystu ludziach!
Ubój! Persowie!
Chwała i śmierć, Spartanie nigdy się nie poddadzą!

Utwór „Sparta” obejmuje album „The Last Stand”, brzmienie kompozycji idealnie wpisuje się w ogólny kierunek grupy Sabaton. Piosenka opowiada o odwadze Spartan, którzy pod dowództwem króla Leonida I poprowadzili nierówną bitwę z Persami w 480 rpne. W końcu to wydarzenie zaczęto nazywać - bitwą pod Termopilami. Tekst wyraźnie nawiązuje do chronologicznej historii losów dzielnych wojowników, a refren, wykonany w jasnym stylu grupy, zapada w pamięć wojowniczymi krzykami i brutalną melodią. Niestety, klip do tej inspirującej piosenki nigdy nie wyszedł na jaw, są tylko krojone słowa i różne stylistyczne obrazy.Podobni Teksty