Sabaton – Smoking Snakes

Smoking snakes

We remember, no surrender
Heroes of our century

3 men stood strong, and they held out for long
Going into the fight, to their death that awaits
Crazy or brave, will it end in the grave
As they're giving their lives
As their honor dictates

Far, far from home, to a war
Fought on foreign soil and
Far, far from known, tell their tale,
Their forgotten story
Cobras fumantes, viva está sua memória

Rise from the blood of your heroes
You, were the ones who refused to surrender
The 3, rather died than to flee,
Know that your memory,
Will be sung for a century

3 took the blow, while impressing their foe
Throwing dice, with their lives
As they're paying the price
Sent to raise hell, hear the toll of the bell
It is calling for you as the Wehrmacht devised

Far, far from home, to a war
Fought on foreign soil and
Far, far from known, tell their tale,
Their forgotten story
Cobras fumantes, viva está sua memória

Rise from the blood of your heroes
You, were the ones who refused to surrender
The 3, rather died than to flee,
Know that your memory,
Will be sung for a century

Sent over seas to be cast into fire
Fought for a purpose with pride and desire
Blood of the brave they would give to inspire
Cobras fumantes, your memory lives!

Cobras fumantes, viva está sua memória

Rise from the blood of your heroes
You, were the ones who refused to surrender
The 3, rather died than to flee,
Know that your memory,
Will be sung for a century
Palenie węży

Pamiętamy, nie poddajemy się
Bohaterowie naszego stulecia

Trzech mężczyzn wytrzymało i wytrzymało długo
Wchodząc w walkę, na ich śmierć, która czeka
Szalony czy odważny, czy skończy się w grobie?
Jak oddają swoje życie
Jak dyktuje ich honor

Daleko, daleko od domu, na wojnę
Walczył na obcej ziemi i
Daleko, daleko od wiedzy, opowiedz swoją historię,
Ich zapomniana historia
Kobry fumantes, viva está sua memória

Powstań z krwi swoich bohaterów
Byliście tymi, którzy odmówili poddania się
Trójka raczej umarła niż uciekała,
Wiedz, że twoja pamięć,
Będzie śpiewany przez wiek

3 przyjął cios, robiąc wrażenie na wrogu
Rzucanie kostką, z ich życiem
Ponieważ płacą cenę
Wysłany, by wzniecić piekło, usłyszeć bicie dzwonu
Woła cię tak, jak zaprojektował Wehrmacht

Daleko, daleko od domu, na wojnę
Walczył na obcej ziemi i
Daleko, daleko od wiedzy, opowiedz swoją historię,
Ich zapomniana historia
Kobry fumantes, viva está sua memória

Powstań z krwi swoich bohaterów
Byliście tymi, którzy odmówili poddania się
Trójka raczej umarła niż uciekała,
Wiedz, że twoja pamięć,
Będzie śpiewany przez wiek

Wysłany przez morza, by zostać wrzuconym w ogień
Walczył o cel z dumą i pragnieniem
Krew odważnych, których daliby zainspirować
Cobras fumantes, twoja pamięć żyje!

Kobry fumantes, viva está sua memória

Powstań z krwi swoich bohaterów
Byliście tymi, którzy odmówili poddania się
Trójka raczej umarła niż uciekała,
Wiedz, że twoja pamięć,
Będzie śpiewany przez wiek


Podobni Teksty